Business Heinola
Kurkataan tulevaisuuteen

Arvoisat yrittäjät
Menneen koronavuoden ja kuluvan vuoden aikana olemme opetelleet uusia tapoja tukea yrityksiä ja yritystoimintaa. Yhteydenpito on lisääntynyt ja monipuolistunut. Yritysten ja yrittäjien kanssa on jouduttu ratkomaan aivan uudenlaisia asioita.

Poikkeustilanne ja rajoitukset painavat vielä päälle ja monet rajoitukset haittaavat vielä yritysten toimintaa. Uskalletaan kuitenkin kurkistaa tulevaan. Jossain vaiheessa maailma toivottavasti alkaa palata entiselleen. Sitä silmällä pitäen olemme hankkineet lisää osaamista ja leveämpiä hartioita Heinolan yritysten ja yrittäjien käyttöön.

Tässä uutiskirjeessä esittelemme parannetun yhteistyön Hämeen TE-osaston kanssa. Heinolan yrittäjille on valmisteltu suora yhteys TE-toimiston eri asiantuntija-palveluihin.

Lahden ammattikorkeakoulun (LAB) kanssa on solmittu sopimus viiden eri asiantuntijan ja heidän osaamisensa hyödyntämisestä Heinolan yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Hyväksi havaittu yhteistyömuoto ELY-, Business Finland-, kustannustuki- ym. koronatukihakemusten valmistelussa ja hakuperusteiden arvioinnissa yrityskohtaisesti jatkuu FCG:n kanssa myös tämän vuoden loppuun.

Hämeen TE-toimiston kanssa yritykset voivat asioida luonnollisesti suoraan asiantuntijoiden kanssa. LAB:n ja FCG:n palveluiden kohdalla tehdään ensin alustava arvio yrityksen tilanteesta elinkeinopäällikkö Timo Kaattarin kanssa. Jatkotoimenpiteistä päätetään tämän arvioinnin perusteella.

Toivon, että mahdollisimman moni Heinolan yritys ja yrittäjä löytää tästä laajennetusta keinovalikoimasta omansa ja pääsemme yhdessä rakentamaan yrittäjille parempia liiketoiminnan näkymiä.

Businessheinola.fi -sivuilla kerromme ajantasaisesti mm. rahoituksista ja ohjeistamme hakuprosesseista. Samoin Business Heinolan eri kanavilla kerrotaan yrittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.

Timo Kaattari
Elinkeinopäällikkö

Heinolan yrityksille suora keskusteluyhteys TE-toimiston asiantuntijapalveluihin
Heinolan elinvoimapalvelut ja Hämeen TE-toimisto tiivistävät yhteistyötä työvoiman saatavuuden parantamiseksi Heinolassa. Elinkeinopäällikkö Timo Kaattarin mukaan nyt on avattu suora keskusteluyhteys TE-toimiston kasvualan asiantuntijoiden ja paikallisten yrittäjien ja elinvoimapalveluiden välille. –…
Lue lisää...
Heinolan yrityksille maksutonta liiketoiminnan kehittämisapua
Heinolan elinvoimapalvelut on tehnyt LAB-ammattikorkeakoulun kanssa sopimuksen liiketoiminnan kehittämispalvelujen ostamisesta heinolalaisille yrityksille. LAB-ammattikorkeakoulu Lappeenrannasta varaa viisi eri liiketoiminta-alueiden asiantuntijaa palvelemaan heinolalaisia yrityksiä eri kehityshankkeissa. Käytännön yhteistyötä koordinoi elinkeinopäällikkö Timo Kaattari.…
Lue lisää..
FCG:n rautaista rutiinia avuksi kehitystyöhön
Heinolan kaupungin elinvoimapalvelujen ja FCG:n yhteistyösopimuksen kautta heinolalaisilla yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää FCG:n monialaista asiantuntemusta yritysten kehitysasioissa. FCG:n asiantuntijoilta saa apua muun muassa haasteellisten yritystukien selvitykseen ja erilaisten hankeanomusten tekemiseen…
Lue lisää...
Yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan 30.6.2021 asti
  Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatketaan kesäkuun 2021 loppuun asti. Hallitus linjasi jatkosta neuvottelussaan 27.1.2021. Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa lakimuutoksen valmistelun välittömästi. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely…
Lue lisää..
Kustannustuen kolmas hakukierros käyntiin huhtikuussa
Kustannustuesta järjestetään kolmas hakukierros. Kolmannella hakukierroksella mukaan otetaan myös pienyritykset ja yksinyrittäjät. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn maaliskuun alussa ja avata haku yrityksille huhtikuussa. Yritykset ja…
Lue lisää...
Heinola palkittiin yritysystävällisyydestään
Heinolan kaupunki sijottui toiseksi Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko 2020 -kilpailussa. Heinola osallistui kilpailuun teolla ”Yritysten tukeminen koronakriisin aikana”. Päijät-Hämeen yrittäjien valitsijaraati kiitti Heinolan nopeaa, dynaamista ja vuorovaikutteista reagointia koronakriisissä yritysten tukemiseksi.…
Lue lisää..
Heinäsaaren myynti kiinnostaa – esittelyjä yrityksille
Heinolan kaupunki on parhaillaan myymässä Heinäsaaren leirintäalueen rakennuksia huutokaupalla huutokaupat.com -verkkopalvelussa innovatiiviselle yritykselle. Myynti kiinnostaa yrityksiä laajalti ja kysymyksiä rakennuksista ja alueen käytöstä tulee runsaasti. Huutokaupat.com palvelussa kohteeseen on käynyt…
Lue lisää..
Lisää tontteja myyntiin Sinilähteellä

Omakotirakentamiselle varatun Sinitaipaleen kaava-alueen kiinteähintaisten tonttien myynti on käynnistynyt. Kiinteähintaisia tontteja ovat kaikki muut paitsi rantaan rajoittuvat tontit. Tontteja tulee varattaviksi sitä mukaa, kun kaupunki saa niihin liittyvät mittaukset valmiiksi, maanmittauslaitos on suorittanut lohkomistoimitukset ja tontit on rekisteröity kaupungin nimiin.

Alueelle on rakennettu valmiiksi kunnallistekniikka, ja kadut odottavat kevään aikana tapahtuvaa asvaltointia ja viimeistelyä. 

Lue lisää

Team Finland
Team Finland -aluetiimin rahoitukset
kasvuun ja kansainvälistymiseen
torstaina 11.3. klo 9-11

Tutustu

Lisätietoja elinvoiman palveluista

Elinkeinopäällikkö
Timo Kaattari
050 576 8600

Muokkaa uutiskirjeen tilausta    |    Katso uutiskirje verkossa
Laita Business Heinolan Facebook seurantaan,
saat heti ajankohtaiset asiat tietoosi.
Facebook
Heinolan elinvoimapalvelut
SAVOTTA Torikatu 8, 18100 Heinola
©Heinolan kaupunki,