Heinola mukana biotalouden innovaatioketjussa

Suomi tarvitsee vuoteen 2030 mennessä

1 %
Enemmän ruokaa
1 %
Enemmän energiaa
1 %
Enemmän vettä

Biotalous nousee tarpeesta

Uusiutumattomat raaka-aineet vähenevät ja niiden käyttö pilaa ympäristöä. Uusiutumattomille on pakko löytää vaihtoehtoja. Vaihtoehto löytyy uusiutuvista raaka-aineista (biotalous) sekä raaka-aineiden arvon säilyttämisestä (kiertotalous).

Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli. Biotalous lisää Suomen omavaraisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan vuoteen 2035 mennessä.

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomen metsät, pellot ja vesistöt tuottavat runsaasti raaka-aineita ja mahdollistavat luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailun. Biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä. Biotaloudessa käytetään puhtaita teknologioita, joiden avulla luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.

Biotalous toteutuu rohkeiden kokeilujen kautta

Biotalouden markkinat ovat monelta osin uusia ja kasvuvaiheessa. Monet suuret toimijat, kuten Ikea, Neste, Coca-Cola ja vaikkapa Valio ja Raisio ovat julistaneet esimerkiksi siirtyvänsä pois fossiilisen muovin käytöstä. Suomen biotalousstrategian mukaan kasvavaa kysyntää tyydyttämään tarvitaan referenssejä: uusia biotalouden ratkaisuja on kokeiltava, pilotoitava ja demonstroitava innovaatioiden kaupallistamiseksi, ratkaisujen toimivuuden varmistamiseksi ja hyötyjen konkretisoimiseksi. Tämä vaatii riittävää ja joustavaa rahoitusta rohkeillekin kokeiluille.

Tutustu BioHub Heinolan tarjoamiin mahdollisuuksiin kiertotalouden yrittäjille