Heinola mukana vahvasti biotalouden hyödyntämisessä

BioHub Heinola vahvasti mukana kiertotaloudessa

Heinola on mukana laajalla rintamalla kehittämässä uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden innovaatioketjussa maakuntaan.

Vetureina toimivat kansainväliset yritykset Stora Enso ja Versowood tarjoavat osaamisellaan ja kehityspanoksillaan hyvät lähtökohdat yhteistyön kehittämiselle paikkakunnalla jo toimiville ja uusille yrityksille. Molemmat yritykset ovat avoimin mielin kasvattamassa biotaloutta paikkakunnalle.

BioHub Heinola -hanke käynnistyi konkreettisesti vuonna 2017, kun Päijät-Hämeen maakuntahallitus myönsi Heinolan kaupungille rahoituksen kahteen biotalouden kehityshankkeeseen. Uuttamalla uutta -hankkeessa tutkittiin puuta ja muita biomassoja jalostavan, kuumavesiuuttoon perustuvan tuotantolaitoksen toteutettavuutta. Uuttamisen koelaitosta kehitetään maakunnallisesti yhdessä tutkimuslaitosten ja paikallisten yritysten kanssa. Mukana ovat mm. Suomen Kuitulevy ja Viitos-Metalli.

Puhdasta kasvuvoimaa biojätteestä -hankkeessa puolestaan selvitettiin mahdollisuuksia kuivamädätysteknologiaa hyödyntävän koelaitoksen perustamiselle Heinolaan. Laitoksen konsepti on erittäin innovatiivinen ja taloudellisesti kannattava. Laitoksen toteutuskonsortio on koossa ja laitokseen haetaan nyt investoria.

Uusimpana esimerkkinä biotalouden voimasta on Stora Enson Heinolan tehtaalle rakennettava koelaitos, jolla tehtaan vedenpuhdistamossa syntyvä bioliete käsitellään uusiutuvaksi polttoaineeksi. Laitoksen tuottama biopolttoaine vähentää tehtaan voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä ja sillä tuotetaan energiaa. Projekti toteutetaan yhteistyössä prosessin kehittäneen ja patentoineen C-Green Technology AB:n kanssa vuoden 2019 aikana.

Energiaa, raaka-aineita ja tilaa teollisuudelle

BioHub Heinola -hankkeessa on myös selvitetty Heinolan seudun tarjoamia energiaratkaisuja, biotalouteen liittyviä raaka-aineita ja konkreettisia yritysten sijoittumismahdollisuuksia raaka-aineiden logistiikan ja energian saatavuuteen liittyen. Stora Enson  tuotantolaitoksen läheisyydessä Maitiaislahden molemmin puolin on runsaasti tilaa teollisuudelle niin kuin myös Sahanniemessä.

Heinolan keskeinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien ja uusiutuvien energiatuotantolaitosten läheisyydessä on herättänyt muun muassa Fortumin mielenkiinnon. Heinola kilpailee Fortumin uuden biojalostamon sijoituspaikasta muutaman paikkakunnan joukossa Suomessa.

Biojalostamo toisi kaupunkiin noin 350 miljoonan euron investoinnit ja 100–150 uutta työpaikkaa. Sen ympärille syntyisi hyvin suurella todennäköisyydellä myös muuta uutta yritystoimintaa. Päätöstä sijoituspaikasta odotetaan lähiaikoina.

Tilaa uusille innovaatioille

Heinolan elinkeinopäällikkö Timo Kaattarin mukaan Heinola yrityksineen haluaa olla vahva lenkki bio- ja kiertotalouden innovaatioketjussa. Ketjun alkupäässä ovat yliopistojen ja yritysten ideat, joita jalostetaan kohti kaupallistamista ja kansainvälistä kasvua.

”Heinolan roolina on kerätä eri toimijoita yhteen, toimia kehityskumppanina ja tarjota yhdessä yritysten kanssa innovaatioille teollinen testialusta. Uudet ja vanhat yritykset ovat tervetulleita Heinolaan. Maakunnassa on tarjolla runsaasti biotalouteen liittyvää raaka-ainetta, runsaasti vettä ja kymmeniä hehtaareja tonttimaata tai valmista teollisuustilaa. Logistisesti Heinola sijaitsee unelmapaikalla ja uudet laitokset voivat integroitua alueella jo toimiviin suuryrityksiin. Paikallinen alihankintaketju on vahva ja tottunut palvelemaan globaaleja toimijoita”, valaisee Timo Kaattari.

%d bloggaajaa tykkää tästä: