Heinola-lisä yrityksille koronakriisistä palautumiseen

Heinolan elinvoimalautakunta on päättänyt jakaa Heinolan kaupungin rahoittamaa taloudellista tukea paikallisille yrityksille henkilöstön työllistämiseen koronakriisin vaikutusten helpottamiseksi. – Laajennettu, tilapäinen Heinola-lisä on suora rahallinen tuki Heinolassa toimiville matkailu- ja ravintola-alan ja muidenkin toimialojen yrityksille, joiden liiketoiminta on supistunut koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi, kertoo Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä. Haku aukeaa, kun Lue lisää…

Ravitsemisyrityksille hyvitystä – tuen haku käynnistynyt

Ravitsemisalan yritykset voivat saada hyvitystä koronavirusajan toiminnan rajoittamisesta ja tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Hyvityksen ja tuen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA. Valtioneuvosto antoi 4.6.2020 asetuksen ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain voimaantulosta. KEHA-keskus julkaisi verkkosivuillaan 5.6.2020 ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen Lue lisää…

Yksinyrittäjien 2 000 euron toimintatuki haettavissa syyskuun loppuun saakka

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien hakuaika loppuu 8.6., mutta Heinolan yksinyrittäjät voivat hakea kaupungilta tukea koronavirustilanteessa syyskuun loppuun saakka. Tuen suuruus on 2 000 euroa, ja kyseessä on kertakorvaus. Tuki voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- Lue lisää…

Sahanpurusta kuumavesiuutolla uutta ympäristöystävällistä liiketoimintaa

Heinolan elinvoimapalvelut, Versowood Oy, Suomen Kuitulevy Oy, Viitos-Metalli Oy ja RecTec Engineering Oy ovat aloittaneet yhteistyön LAB ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa mekaanisen metsäteollisuuden tuottaman sahanpurun jatkojalostamiselle. Extra-CT-hankkeen päätavoitteena on luoda edellytykset vähähiilisen, kuumavesiuuttoon perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle yhteistyössä Heinolan teollisuuden kanssa ja selvittää myös mahdollisuudet demostraatiolaitoksen toteuttamiselle. Mekaanisessa metsäteollisuudessa Lue lisää…

Ely-keskusten ja Business Finlandin koronatuet ajetaan hallitusti alas – haut auki ma 8.6. klo 16.15 asti

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät vielä yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus on linjannut, että näiden ns. koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun uusi, yleistä kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Tuet ovat kuitenkin vielä haettavissa ensi maanantaihin klo 16:15 asti. Hakumenettely on kohtalaisen yksinkertainen eikä kustannustuen kriteereistäkään ole vielä täyttä Lue lisää…

Sahakoneet ja Weckman toteuttavat jättiurakan Rauman sahalle

Heinolan Sahakoneet Oy on voittanut tänä keväänä mittavan osaprojektin tarjouskilpailun Raumalle rakennettavalle Euroopan suurimmalle sahalaitokselle. Nyt Vierumäellä toimiva Weckman Steel on puolestaan valittu Sahakoneiden Raumalle tehtävän teräshallin toimittajaksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa maailman moderneimman sahan Raumalle ja Heinolan Sahakoneet toimittaa sahalle kuivaamot ja näihin liittyvät kuormansiirtolaitteistot. Täysin automaattisesti Lue lisää…

Ravintolat avaavat kesäkuun alussa

Ravintolat saavat hallituksen ehdotuksen mukaan avata ovensa asiakkaille kesäkuun alusta lähtien. Hallitus teki 19.5. eduskunnalle esityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta siten, että ravintoloiden toimintaa voidaan rajoittaa ja säädellä väliaikaisesti koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiehdotuksen mukaan ravitsemisliikkeiden velvollisuus on järjestää sisä- ja ulkotilojensa rakenteet ja kalusteet sekä palvelukäytännöt Lue lisää…

Heinolalaisille yrityksille apua ja tukea rahoitushakuun

Heinolan kaupunki haluaa auttaa heinolalaisia yrityksiä myllerryksen keskellä. Heinolan elinvoimapalvelut tarjoaa konkreettista kehittämisneuvontaa sekä apua sopivan rahoituksen löytämiseen ja rahoitushakemuksen tekoon. Yhteistyön edellytyksenä on, että yrityksellä on toimiva ja uskottava kehittämissuunnitelma koronakriisin jälkeiseen aikaan. Markkinat ovat muuttumassa perustavaa laatua olevalla tavalla. Nyt on oikea aika olla hereillä ja varautua tulevaan. Lue lisää…

Tukea yritystoimintaan koronaepidemiasta kärsiville yrityksille

Yrityksille suunnattua tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen jakaa kolme tahoa: yritysten kotikunta, Business Finland ja ELY-keskukset. Näitä tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöskään myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Business Finland Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla yli viiden henkilön pk-yritykset (pl. maatalouden alkutuotanto, Lue lisää…

Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: tukea myös eläkeläisille

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä. Täsmennykset ohjeistukseen on valmisteltu yhdessä Kuntaliiton kanssa ja ne on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Lue lisää…