Kestävää kehitystä yhdessä yritysten kanssa

Published by kari@k-systems.fi on

Kestävää kehitystä yhdessä yritysten kanssa

Heinola on toteuttanut järjestelmällisesti kestävän kehityksen bio- ja kiertotalouden hankkeita jo usean vuoden ajan. Kehityshankkeissa on selvitetty pääasiassa Heinolan seudun tarjoamia raaka-aineresursseja, teollisuuden sivuvirtoja, uutta teknologiaa ja liiketoiminnan mahdollisuuksia näiden resurssien hyödyntämiseksi.
 – Hankkeiden avulla on ollut tarkoitus tarkastella yritystoiminnan ja talouselämän kehittymistä ja mahdollisuuksia pidemmällä tähtäimellä. Niillä on haettu 2020-luvun painopisteitä alueen pitämiseksi kilpailukykyisenä yrityselämän silmissä, kertoo elinkeinopäällikkö Timo Kaattari.

Kaattarin mukaan kestävä kehitys ja innovaatiot ovat selkeästi se suunta, johon Heinolan teollisuus ja yritykset haluavat mennä. Paikalliset yritykset ovat olleet mukana kaikissa hankkeissa ja hankeaihiot on valittu yhteistyössä yritysten kanssa.

Kustannukset pääosin ulkopuolisilta rahoittajilta

– Heinolan toteuttamat hankkeet on sovitettu kansallisten ja EU:n tavoitteiden mukaisiin rahoitusohjelmiin. Heinola on satsannut pitkän tähtäimen suunnitteluun, mutta ei pelkästään Heinolan veronmaksajien rahoja. Ulkopuolisen rahoituksen osuu on ollut keskimäärin 70% ja osassa hankkeita jopa 100 %, tarkentaa Timo Kaattari.

Yhteistyö tiivistynyt teollisuuden ja PK-yritysten kanssa

Heinola on saanut hankkeista paljon konkreettista tietoa, jota voidaan hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa. Se on myös lisännyt yhteistyötä ja vuorovaikutusta teollisuuden suurten toimijoiden sekä PK-sektorin  kanssa.

– Olemme tietoisia omien yritysten tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista ja olemme vaihtaneet runsaasti luottamuksellista tietoa, kiittelee elinkeinopäällikkö Kaattari.

Heinola avaa nyt hankkeiden tulokset vapaasti kaikkien tutkittavaksi. Kaupunki on myös valmis panostamaan kehitystyöhön taloudellisesti ja Heinolan elinvoiman oma, erittäin laaja asiatuntijaverkosto on kehitystyössä mukana.

Vihreän Heinolan kehityshankkeet

%d bloggaajaa tykkää tästä: