Kustannustukea koronasta kärsineille yrityksille haettavana vielä 31.8. saakka

Published by kari@k-systems.fi on

Apua saatavissa poikkeusoloissa Heinolan elinvoimapalveluilta!

Heinolan elinvoimapalvelut avustavat paikallisia yrityksiä koronatukien hakemisessa.Jos kustannustukihakemus on vielä tekemättä tai et ole varma, onko yrityksesi tukikelpoinen, niin Heinolan elinvoimapalvelut tarjoaa Heinolan yrityksille korvauksetta tehostettua yritysneuvontaa sekä yhteistyökumppaniensa asiantuntemusta yritysten käyttöön.

Tukea ja neuvontaa voi saada sekä hakemusten tekoon etä tukikelpoisuuden selvittämiseen.

Yrityksen tukikelpoisuus?

Jos yrityksesi liikevaihto on kärsinyt merkittävästi koronan takia, kannattaa tarkistaa, onko yritys oikeutettu kustannustukeen. Hakuaikaa on jäljellä elokuun loppuun saakka.

Mistä on kyse?

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Tuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista.

Kenelle kustannustuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia palkkakuluja ja kiinteitä kuluja. Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Mitkä ovat ehdot kustannustuen saamiseksi?

  • Yrityksesi kuuluu toimialaan, joka on oikeutettu tukeen. Tukeen oikeutetut toimialat voi tarkistaa Valtiokonttorin sivuilta: Linkki Valtiokonttori koronatuki toimialat.
  • Yrityksesi liikevaihto no laskenut yli 30 % 1.4.-31.5.2020 välisenä aikana vertailuajankohtaan (=maalis-kesäkuun 2019 myynnin keskiarvo) nähden. Huom. tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa

Milloin tukea voi hakea?

Kustannustuki on haettavana 31.8.2020 asti.

Miten tukea haetaan?
Tukea haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy Valtiokonttorin sivustolta. Linkki Valtiokonttori koronatuki.

Kuinka suuri kustannustuki on?

Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 EUR (alle 2 000 EUR tukea ei makseta) ja yläraja 500 000 EUR.

 

Mihin kuluihin kustannustukea saa käyttää ja mihin ei?

Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin. Kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

Tuen määräytyminen ja saamisen edellytykset

Tuki on määräaikainen, ja sen voi saada kahdelta kuukaudelta (= yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020).

Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen oman liikevaihdon täytyy olla laskenut em. tukikaudella yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailuun otetaan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.

Vaikuttavatko Business Finlandin ja ELY-keskusten koronarahoitukset,
kuntien jakama tuki tai ravintoloille jaettu kohdennettu tuki yleistuen määrään?
Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Tuet sovitetaan yhteen eli muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä korona-ajan kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.
Työttömyysetuuksia tai toimeentulotukea ei lain mukaan vähennetä kustannustuesta.

Lisäohjeita ja linkki hakulomakkeeseen Valtionkonttorin sivustolta

Kannattaa lukea vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin sekä kokeilla sivustolta löytyvää laskuria, jolla voit itse tarkistaa, täyttääkö yrityksesi tuen myöntämisen kriteerit.

Linkki Valtiokonttori koronatuki.

Ota yhteys!

Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
timo.kaattari@heinola.fi
Puh. 050 57 68 600

Artikkeli päivitetty 7.8.2020

 

Categories: Yleinen

%d bloggaajaa tykkää tästä: