Hämeen TE-toimiston ja ELY-keskuksen yhteisiä yrityspalveluita saa Heinolassa

Published by kari@k-systems.fi on

Hämeen TE-toimisto jalkautuu jälleen palvelemaan yritysasiakkaita säännöllisesti, kahden viikon välein Savotassa Heinolan elinvoimapalveluiden tiloissa. TE-toimiston edustaja on paikalla Savotassa ainakin vuoden 2022 loppuun saakka parittomina viikkoina keskiviikkoisin kello 9-12 välisenä aikana.

TE-toimiston kasvupalveluasiantuntijat auttavat maksutta heinolalaisia yrityksiä osana Hämeen ELY-Keskuksen ja TE-toimiston yhteisiä yrityspalveluita muun muassa rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa, kertoo kasvupalvelujen asiantuntija Annika Kuhlman Hämeen TE-toimistosta.

Heinolassa on jo pitemmän aikaa eletty yritysmaailmassa kasvun aikaa, paikkakunnalla on tarjolla runsaasti avoimia työpaikkoja. Heinäkuussakin avoimia työtehtäviä oli yli 300. Vapaita työpaikkoja on tarjolla etenkin ravintola- ja matkailu- sekä palvelualalla, sosiaali- ja terveystoimessa ja rakennusalalla. Työpaikat voivat olla osa-aikaisia tai kokopäiväisiä, usein ne ovat vakituisia työtehtäviä.
TE-toimisto tulee Annika Kuhlmanin mukaan tapaamaan yrittäjien edustajia heidän kotikentälle, jolloin saadaan konkreettinen kuva ongelmista ja tarpeista sekä voidaan hakea parhaat mahdolliset ratkaisut esimerkiksi kasvuongelmien ratkaisemiseksi nopealla aikataululla.
Samaan aikaan vapaiden työpaikkojen kanssa Heinolassa monen muun paikkakunnan tavoin vapaana olevan työvoiman kohtaanto-ongelma. Vapaat työtehtävät ja vapaat työnhakijat eivät kohtaa.

– Nyt on osaajien markkinat. Sopivan koulutuksen käyneitä ja kokeneita tekijöitä etsitään ja palkataan paremmilla eduilla uudelle työnantajalle. Jokaiseen tehtävään ei kuitenkaan löydy valmiita huippuammattilaisia.

– Haemme ongelmaan ratkaisuja mm. räätälöidyn koulutuksen ja valmennuksen avulla sekä tarjoamalla palkkatukea, työkokeiluja ja työolosuhteiden järjestelymahdollisuuksia, jotka madaltavat kynnystä palkata myös vapaana olevaa työvoimaa, tarkentaa Annika Kuhlman.

Yhteistyötä Heinolan työllisyyspalvelujen kanssa

Hämeen TE-toimisto tekee tiivistä yhteistyötä myös Heinolan työllisyyspalveluiden kanssa.
–Työllisyyspalvelut hoitavat lakisääteistä työtään auttamalla ja aktivoimalla Heinolan pitkäaikaistyöttömiä ja työttömyyskierteen uhan alle joutuvia nuoria ja aikuisia. Hyödynnämme koulutuksessa ja työnhakijoiden aktivoinnissa mm. työpaja Torppaa, joka on kaupungin ylläpitämä palveluyksikkö.

– Me palvelemme myös yrityksiä niiden henkilöstötarpeisiin liittyvissä asioissa ja TE-toimistolla on käytössään rekisterit vapaana olevasta työvoimasta ja meillä on ajantasaiset tiedot vapaana olevan työvoiman määrästä ja heidän osaamisestaan, sanoo työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

Hämeen TE-toimiston ja Hämeen ELY -keskuksen yhteiset yrityspalvelut verkossa.

Categories: AsukkaatYleinen