464732360555693

Heinola-lisä tukihakemus

Heinola-lisä tukihakemus

Täytä alla oleva hakemuslomake ja allekirjoita se sähköisesti pankkitunnuksilla. Allekirjoitus lähettää lomakkeen automaattisesti eteenpäin. Muista vielä lähettää pyydetyt liitetiedostot sähköpostin liitteenä ohjeiden mukaan. Mikäli allekirjoitus ei onnistu, tarkista että olet täyttänyt hakemuksen pyydetyllä tavalla. Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.

Katso takemmat ohjeet lomakkeen alta.

Hakemuksen tiedot tulevat vain Heinolan kaupungin elinvoimapalveluiden käyttöön.

ALLEKIRJOITUS TEHDÄÄN VAHVALLA TUNNISTAUTUMISELLA (pankkitunnistus tai mobiilivarmennus) klikkaamalla Allekirjoita-painiketta sivun alalaidassa. 
Allekirjoituksen jälkeen hakemus on lähetetty ja voit tallentaa sen pdf-muodossa.

LIITTEET LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTILLA

Osoiteeseen kirjaamo@heinola.fi
Viestin aiheeksi: Heinola-lisä, yrityksen nimi
Tarvittavat liitteet: Verovelkatodistus, työsopimukset.

TUEN EHDOT

Laajennettu tilapäinen Heinola-lisä on suora rahallinen tuki Heinolassa toimiville matkailu- ja ravintola-alan ja  muidenkin toimialojen yrityksille, joiden liiketoiminta on supistunut koronaviruspandemiasta aiheutuneiden  kansallisten rajoitusten vuoksi. Rajoitusten vuoksi on mahdollisesti jouduttu irtisanomisiin, lomautuksiin tai uuden henkilöstön palkkauksen lykkäämisiin. Kyseessä oleva tuki tulee kohdentua henkilöstön palkkamenoihin 1.6.2020 alkaen. Tuki on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa erillisestä hakemuksesta. Tuki on luonteeltaan henkilöstön palkkaamiseen kannustava.

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille Elvoltk 10.6.2020 § 34 mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tuen saannin ehdot

Tukea voivat saada Heinolassa toimivat matkailu- ja ravintola-alan ja muidenkin toimialojen yritykset, jotka palkkaavat kyseiselle toimialalle henkilöstöä palvelukseensa vähintään kolmeksi (3) täydeksi kuukaudeksi sekä vähintään 50 prosentin kokonaistyöajalle työehtosopimuslain mukaisesti. Tukea ei voida myöntää, jos  työllistettävän henkilön työllistämiseen saadaan jotain muuta erityisesti palkkaamiseen kohdennettua tukea, esimerkiksi TE-toimiston myöntämää palkkatukea. Palkattavan henkilöstön asuinkuntaa ei rajata. Tukea ei myönnetä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuviin kustannuksiin tai vuokratyövoimatoimialalle.

Tuen määrä ja kesto

Tuen määrä on 500 euroa kuukaudessa kokoaikaisesti työllistettävää kohden ja sitä voidaan maksaa enintään kolmen (3) kuukauden ajalle täyttä kalenterikuukautta kohti.

Tuen myöntäminen edellyttää vähintään 50 prosentin työaikaa alan työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta. Kokonaistyöajan jäädessä kalenterikuukautta kohden 50–70 prosentin välille, tuki on 300 euroa kuukaudessa.

Tukea voidaan maksaa enintään viiden (5) henkilön palkkaukseen yhtä (1) yritystä kohden. Tukea voidaan myöntää 30.11.2020 saakka kuitenkin enimmäismäärä kolme (3) kuukautta huomioiden.

Hakuaika: 1.8.2020–31.12.2020 (edellyttäen, että elinvoimalautakunnan 10.6.2020 päätös on saanut lainvoiman).

Hakumenettely

Tuki haetaan aiotulle tukikaudelle kertaluontoisesti oheista hakulomaketta käyttäen.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  1. Hakijayrityksen verovelkatodistus tai verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma verojen maksusta tai todistus maksujärjestelypyynnön voimassaolosta.
  2. Kopio työntekijän/työntekijöiden työsopimuksista.
  3. Kopiot työntekijöiden toteutuneista työtunneista (työaikaraportti), josta selviää toteutunut työaika suhteessa kokonaistyöaikaan.
Maksatus

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tuki maksetaan mahdollisimman pian. Käsittelyä ja maksatusta nopeuttaa huolellisesti täytetty hakemus lisättynä tarvittavilla liitteillä.