Koulukaupunki Heinola

Heinolan koulumaailma

Heinolan uusi lukio valmistuu Maaherranpuiston ja vanhan seminaarin läheisyyteen.

Heinola on koulukaupunki. Kaupungissa toteutetaan perusopetukseen ja lukiokäyttöön Suomen terveintä kouluverkkoa. Heinolassa on kuusi perusopetusta tarjoavaa koulua ja lukio sekä 500 oppilaan ammattioppilaitos, Koulutuskeskus Salpaus, josta valmistuu mm. media-assistentteja, ravintolatyöntekijöitä ja automekaanikkoja.

Heinolan Vierumäellä toimii Suomen suurin liikunnan valmennus- ja koulutuskeskus, Suomen Urheiluopisto, jossa opiskelee yli 1 000 nuoriso- ja aikuisopiskelijaa. Heistä ammatillisen koulutuksen piirissä on noin 590 opiskelijaa ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa 500 opiskelijaa. 300 opiskelijaa asuu ja elää Vierumäellä säännöllisesti koko opiskelunsa ajan. Heinolan edullisen hintatason ja lyhyiden etäisyyksien vuoksi opiskelijaelämä on helppoa ja turvallista.

Heinolassa toimii lisäksi Jyränkölän Setlementin ylläpitämä Heinolan kansalaisopisto, jossa opiskelee yli 2 500 opiskelijaa 600 eri ryhmässä, ja Heinolan musiikkiopisto, joka on kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Musiikkiopisto tarjoaa laadukasta tanssi-, soitin- ja laulunopetusta aina vauvamuskarista aikuisten opetusryhmiin. 

Myllyojan koulusta Sinilähteen kouluun
Myllyojan koulu on Taitava koulu, jossa tehdään suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä kohti taito- ja taideainekoulua. Myllyojan koulun perustehtävänä on edistää oppilaan oppimista ja tukea kasvua vastuuntuntoiseksi ja hyvinvoivaksi yksilöksi, joka kunnioittaa ihmistä, työtä ja ympäristöä.

Sinilähteelle on valmistunut joulukuussa 2020 uusi koulurakennus Sinilähdetalo, joka korvaa Myllyojan koulun maaliskuussa 2021. Sinilähdetalossa tulee toimimaan 150 oppilaan koulu ja 90 lapsen päiväkoti. Rakennus on toteutettu muuntojoustavaksi. Sekä opetus- että liikuntatilat on mahdollista yhdistää eri käyttötarkoituksiin mittavaa liikunta-, kulttuuri-, opetus- ja harrastustoimintaa palvelevaksi ympäristöksi koululaisille ja yhdistyksille.

Sinilähdetalon pihapiiri on monipuolinen oppimis- ja liikuntaympäristö koululaisille ja aktiivisille liikunnan harrastajille vapaa-aikana. 

Jyrängön koulu

Jyrängön koulu palkittiin Opetusministeriön Vuoden Liikkuva Koulu -palkinnolla vuonna 2013. Jyrängön koulu painottaa hyvinvointia sekä liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Se pyrkii omaehtoisen ja ohjatun liikkumisen avulla kehittämään mm. lasten oppimisvalmiuksia.

Suomen liikkuvimmasta koulusta tuli Euroopan liikkuvin vuonna 2018, kun Jyrängön koulu valittiin Euroopan Unionin komission toimesta Euroopan aktiivisimmaksi liikkujaksi Bulgarian Sofiassa. 

Jyrängön koulun menestys liikunta- ja terveysaiheisissa kilpailuissa sai jatkoa myös vuonna 2019, sillä Jyrängön koulu palkittiin voittajana Health Awardsin Vuoden terveysteko 2019 -kategoriassa. Voitostaan koulu sai 5000 euron rahapalkinnon. 

Jyrängön koulussa liikkuminen ja aktiivisuus on tuotu kiinteäksi osaksi koulupäivää. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus liikkua vähintään tunti jokaisena koulupäivänä. 

Kailaan koulu ja Tommolan toimipiste

Kailaan koulu muodostuu entisistä Niemelän, Seminaarin ja Tommolan kouluista. Lukuvuonna. 2020-21 kouluyksikössä opiskelee n. 430 lasta ja nuorta Kailas-talon parakissa, Salpauksen tiloissa ja Tommola-talossa.

Opetusta tarjotaan 1-6 luokkalaisille.  Yleisopetuksen lisäksi koulussa on Heinolan kaupungin keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät ja erityislasten TAO-luokka. Kailaan koulussa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa.

Kailaan koulun perustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Koulussa arvostetaan myös kädentaitoja ja liikuntaa. Koulutoimintaa täydentää monipuolinen kerhotoiminta (mm. bändi, kuoro, askartelu). Runsas erityisen tuen lasten määrä antaa koululle omaleimaisen piirteen, jota pidetään rikkautena. Kaikki ovat erilaisia ja kaikki ovat saman arvoisia.

Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely antavat erinomaisen esimerkin yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja omasta vastuullisesta roolista yhteisön jäsenenä. Oppilaskunta ja luokissa pidettävät luokkakokoukset harjoittavat oppilaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen.
Kailaan koulussa tehdään aktiivisesti työtä kiusaamisen estämiseksi, se on mukana myös vertaissovittelun ohjelmassa (VERSO, jotka ovat osa vastuullisuuden kasvatusta.

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu on turvallinen kouluyhteisö, jossa korostuvat sosiaaliset valmiudet, hyvät tavat sekä perustietojen ja -taitojen hankinta. Kirkonkylän koulun läheisyydessä on suuri liikuntahalli, joka palvelee koulun lisäksi eri liikunnan harrastusryhmiä.

Lusin koulu

Lusin koulu on Heinolan pohjoispuolella Lusissa sijaitseva alakoulu, jossa on annettu opetusta luokilla 1–6. Lusin koulu on yksi Heinolan seudun vanhimmista kouluista, sillä se on aloittanut toimintansa jo vuonna 1882. Lusin kyläkoulu oli aikoinaan Heinolan maalaiskunnan ensimmäinen kansakoulu. 

Lusin koulun vanha osa paloi suurelta osin keväällä 2018. Opetustoiminta siirrettiin Heinolan kirkonkylän kouluun. Lusin koulun kunnostustyöt saatiin käyntiin vuonna 2020 pitkän valmistelun jälkeen. Uudistustöiden jälkeen Lusin koulussa tullaan antamaan opetusta 1-2 luokkalaisille.

Lyseonmäen koulu 

Lyseonmäen koulu – Lyska – on yksi Suomen vanhimpia kouluja. Koulu toimii Heinolan yläasteena, jossa 7-9 luokkalaiset  saaavat monilaista ja laajaa opetusta. Heinolan lyseo antaa vankat perustiedot ja -taidot jatko-opintoja varten luokioon ja ammatillisiin kouluihin.

Vierumäen koulu

Vierumäen koulu, perusopetuksen 1.-6.-luokkien vireä ja liikkuva koulu.

Hallinnollisesti yksikkö kuuluu Myllyojan kouluun.

Heinolan lukio

Heinolan lukio on perinteikäs, mutta ajassa kiinni oleva oppilaitos, jossa opiskelee yli 200 innokasta ja motivoitunutta nuorta. Heinolaan valmistuu vuonna 2021 uusi, uljas lukio perinteikkään seminaarirakennuksen ja Heinolan kansallisen kaupunkipuiston viereen.

Historiallinen koulukeskittymä saa samalla uuden ytimen, joka sykkii elämää

Heinolan nuorisolle, liikuntakulttuurille ja muulle kulttuuritoiminnalle, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Liikuntasali käy mitoitukseltaan ja varustelultaan koripallon ottelukentäksi. Sali täydentää Heinolan sisäliikuntatilojen palettia ja palvelee myös tanssia ja monia muita lajeja. Salin siirtokatsomoon tulee yli 300 istumapaikkaa, ja tapahtumissa on käytössä myös aulatilat ja kioski.

Myös musiikin ja kuvataiteen tiloissa huomioidaan sekä päivä- että iltakäyttö, ja auditorio sopii myös kulttuuritapahtumien, kuten teatteriesitysten järjestämiseen.

Heinolan kansalaisopisto

Vuodessa jopa 600 erilaista kurssia liikuntaa, musiikkia ja yleissivistystä kaiken ikäisille. Heinolan kansalaisopistoon ovat kaikki tervetulleita opiskelemaan kotipaikkakunnasta tai opiskelutaustasta riippumatta.

Heinolan Musiikkiopisto

Tarjolla perus- ja opistotasoista musiikin perusopetusta sekä monipuolista ja tavoitteellista tanssin opiskelua aina taaperosta aikuisiin. Musiikkiopistossa saa harrastaa kannustavassa ilmapiirissä ja kehittää itseään innostavien ja taitavien opettajien johdolla. Opistossa saa henkilökohtaista opetusta kohtuullisin kustannuksin. Soittoa voi opiskella erilaisissa yhtyeissä ja orkestereissa yhdessä ikätovereiden kanssa, ja hankkia perusvalmiudet musiikin tai tanssin ammatillisiin opintoihin. Ilmoittautua opetukseen voi koko lukuvuoden ajan.

https://www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto

Koulutuskeskus Salpaus

Heinolassa on moderni ja dynaaminen monialainen ammatillisen koulutuksen kampus, jossa voi opiskella ammattiin usealla eri alalla. Koulutusohjelmassa on  auto- ja logistiikka-ala, kauppa ja hallinto, kone- ja tuotantotekniikka, media-ala, rakennusala, ravintola- ja catering-ala, sosiaali- ja terveysala, sähköala ja turvallisuusala. Kampuksella 11 000 m2 nykyaikaisia ja moderneja tiloja – kaikki palvelut saman katon alla.

Salpauksessa voi hakea myös ammatilliseen peruskoulutukseen ja valmentavaan koulutukseen (VALMA), jota järjestetään myös Heinolassa.

Heinolassa voi suorittaa myös yhdistelmätutkinnon yhteistyössä Heinolan lukion kanssa

 

Suomen Urheiluopisto

Heinolassa toimii maamme suurin liikunta-alan keskus Vierumäki, johon kuuluvat jo vuosikymmeniä liikuntakoulutusta ja valmennusta tarjonnut Suomen Urheiluopisto ja liikunta-, ravintola- sekä majoituspalveluja tuottava Vierumäki Sports.

Suomen Urheiluopistolla on takanaan yli 90-vuotinen, maineikas historia. Opiston perustaja Lauri ”Tahko” Pihkala toi urheiluopiston toimintamallin Suomeen USA:sta. Perustettavan liikuntakeskuksen toimintaympäristöksi etsittiin kaunista luontomaisemaa, ja se löytyi harjujen ja järvien muodostamasta kangasmaastosta Salpausselän harjulta Vierumäeltä.

Suomen Urheiluopiston kasvu ja menestyminen vuosikymmenien ajan on perustunut ennakoivaan tekemiseen. Vierumäki on ollut kehittämässä mm. liikunta-alan koulutusta, urheiluvalmennusta, urheilijoiden testausta ja seuravalmennuksen koulutusjärjestelmää Suomeen, ja se on ollut aina ensimmäisten joukossa toteuttamassa uutta tekemistä.

Suomen Urheiluopisto on edelleen maamme suurin liikunta-alan kouluttaja, jossa opiskelee yli 1 000 nuoriso- ja aikuisopiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen piirissä on noin 590 opiskelijaa ja ammattikorkeakoulussa 500 opiskelijaa. 300 opiskelijaa asuu ja elää Vierumäellä säännöllisesti koko opiskelunsa ajan.