Työllisyyspalveluista valmennusta työelämään

Työllisyyspalveluista valmennusta työelämään

Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

Heinolan kaupunki auttaa ja aktivoi Heinolan pitkäaikaistyöttömiä ja työttömyyskierteen uhan alle joutuvia nuoria ja aikuisia. Työllisyyden hoidosta vastaa kaupungin työllisyyspalveluyksikkö.

Yksikkö palvelee myös yrityksiä työvoiman rekrytointiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Vastuuhenkilöillä on tietoa Heinolassa tarjolla olevasta työvoimasta, vapaista työpaikoista ja koulutusyhteistyöstä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työllisyyden hoito osa elinvoimapalveluita
Työllisyyden hoitoon liittyviä asioita hoidetaan keskitetysti Heinolan elinvoimatoimialalla. Työllisyyspalveluista vastaa työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen apunaan työ- ja yksilövalmentaja Päivi Löfgren. 

Kaupungin työllisyyspalvelut on järjestänyt yhteiset toimitilat elinvoimapalvelujen tiloihin Torikadulle, jossa asiakasta voidaan auttaa yhden palveluluukun periaatteella. Työllisyyskoordinaattori Auvinen vastaa monialaisen yhteispalvelun toteutumisesta TE-toimiston, Kelan, kaupungin sosiaalipalveluiden, Koulutuskeskus Salpauksen sekä eri hanketoimijoiden kanssa. Työllisyyspalvelut toimii elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkarin alaisuudessa.

Työttömyysaste 12 prosenttia
Työttömyysaste oli syyskuussa Heinolassa (9/2023) 12,0 prosenttia, alle 25-vuotiaiden työttömyyden ollessa samanaikaisesti 10,3 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömistä yli kolme vuotta työttöminä olleiden määrä on kasvussa Hämeessä. Heistä työttömänä on 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Lomautukset koettelevat valtakunnallisesti ja myös Heinolassa  erityisesti rakennusalaa sekä prosessiteollisuutta. Uusi avoimia työpaikkoja on erityisesti hoiva-aloilla koko maassa.

Työllisyyspalveluiden taustatukena on työllisyystyöryhmä, joka koostuu kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenistä, kaupunginjohtajasta, työllisyyskoordinaattorista sekä TE-hallinnon edustajista.

Työllisyydenhoidon ja kaupungin johdon välinen suora keskusteluyhteys on tärkeää, koska työllisyydenhoitoon varataan Heinolassa yli neljä miljoonaa euroa vuodessa.

– Meille henkilöasiakkaat tulevat pääasiassa Hämeen TE-toimiston kautta tai he ottavat itse suoraan yhteyttä. Henkilöasiakkaat ovat pääosin pitkäaikaistyöttömiä. Saamme toki tiedusteluja myös yrityksiltä tarjolla olevista työvoiman koulutusmahdollisuuksista ja -tukimahdollisuuksista, tarkentaa työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

Työllisyyspalvelut vastaa myös nuorten kesätyöllistämisestä. Vuosittain noin 100 nuorta saa kaupungin eri toimialoilta kesätyöpaikan.

Työpaja Torpan palveluja käyttää 80–90 henkilöä.

Yksilöllistä apua ongelmiin
– Me käymme läpi työttömän tilanteen ja palvelutarpeen yksilöllisesti. Keskustelussa voidaan perehtyä myös asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen ja terveyteen liittyviin kysymyksiin. Moni työnhakija saattaa tarvita tukea esimerkiksi eläkemahdollisuuden selvittämisessä, jossa apunamme toimii työttömien terveydenhoitaja.
– Tarjolla on mm. ohjausta, koulutusta, kuntoutusta ja valmennusta työelämään sekä esimerkiksi palkkatuettua työllistämistä alueen yrityksiin. Me koordinoimme myös kunnille määrättyjä velvoitetyöllistämisiä, jotka koskettavat vuositasolla 20–30 henkilöä, selvittää Auvinen.

– Uusi elämä voi lähteä liikkeelle pienin askelin esimerkiksi osallistumalla sosiaaliseen kuntoutukseen neljä tuntia viikossa tai kuntouttavaan työtoimintaan enintään neljänä päivänä viikossa kuusi tuntia päivässä, kuvaa Tero Auvinen tarjottavia ratkaisuja.

Työelämään osallistumista ja tutustumista toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä TE-palveluiden kanssa.
Se voi olla aluksi esimerkiksi:
Kuntouttavaa työtoimintaa
Työkokeiluja
Palkkatuettua työtä

Työpajoilta takaisin työelämään
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen hoidettavaksi. Tarkoitusta varten noin puolet työpajan henkilökunnasta ja tiloista siirtyi hyvinvointialueen hallintaan. Heinolan kaupungin järjestämänä valmennusympäristönä toimii  edelleen kaupungin oma palveluyksikkö Työpaja Torppa. Hyvinvointialueen palvelu toimii työpaja Heinola -nimen alla. Työpajat toimivat edelleen Reumantiellä, Heinolan teollisuustalossa.

– Torpan perustehtävänä on tarjota työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta. Sillä tuetaan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallistumista sekä yleisiä työelämäntaitoja, kiteyttää työpajapäällikkö Paula Tuominen Torpan toimintaa.

Työpaja Torpan lounaskahvilassa koulutus tapahtuu työtä tekemällä.

Valmennuksen menetelminä voivat olla työ-, yksilö- tai ryhmävalmennus, joita toteutetaan Torpalla.

– Meillä on käytössä noin 1 500 neliötä tiloja, joissa toimii nyt työpajatoiminnan voimin kahvila-lounasravintola, ompelimo, pieni auto-/polkupyörähuolto, mediapaja sekä kierrätysalan alihankintaa Kuusakoskelle tekevä työpaja sekä puutyöpaja, jossa  kunnostetaan puisia huonekaluja ja käyttöesineitä sekä valmistetaan uusia puutuotteita myyntiin työpajan myymälään, kertoo Paula Tuominen.

Kolmas sektori mukana toiminnassa

Asiakkaita ohjataan koulutukseen ja valmennukseen myös esimerkiksi Jyränkölän Setlementin pyörittämälle Tukirinki-hankkeelle.

– Lisäksi tuemme Päijät-Hämeen ja Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoimaa Työkykyisenä ja -kuntoisena työelämää -hanketta. Tällä yhteistyöllä vahvistetaan myös paikallisten seurojen ja yhdistysten työllistämistyötä, kertoo Tero Auvinen.

Heinola-lisällä palkkatukea yrityksille

Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen voi auttaa yrityksiä työllistämään henkilöstöä myös kaupungin tarjoaman erityistuen turvin. Kaupunki tukee alueen työnantajia heidän työllistäessään Heinolassa asuvia pitkäaikaistyöttömiä Heinola-lisällä, jolla voidaan täydentää TE-toimiston myöntämää palkkatukea.
Kysymyksessä on TE-toimiston myöntämää palkkatukea täydentävä, harkinnanvarainen tuki. Heinola-lisän myöntämisen edellytys on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.
Heinola-lisää voidaan myöntää myös harkinnanvaraisesti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Heinola-lisä myönnetään aina työllisyyskoordinaattorin esityksestä, ja päätöksen tekee aina elinvoimajohtaja. Heinola-lisää voidaan myöntää yritysten lisäksi järjestöille, yhdistyksille, uskonnollisille yhteisöille ja säätiöille.

Lisätiedot:
Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen
tero.auvinen@heinola.fi
044 769 4250