Työllisyyspalveluista valmennusta työelämään

Työllisyyspalveluista valmennusta työelämään

Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

Heinolan kaupunki auttaa ja aktivoi Heinolan pitkäaikaistyöttömiä ja työttömyyskierteen uhan alle joutuvia nuoria ja aikuisia. Työllisyydenhoidosta vastaa kaupungin työllisyyspalveluyksikkö.

Yksikkö palvelee myös yrityksiä työvoiman rekrytointiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Vastuuhenkilöillä on tietoa Heinolassa tarjolla olevasta työvoimasta, vapaista työpaikoista ja koulutusyhteistyöstä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työllisyydenhoito osa elinvoimapalveluita
Työllisyydenhoitoasioita hoidetaan keskitetysti Heinolan elinvoimatoimialalla. Työllisyyspalveluista vastaa työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen apunaan työ- ja yksilövalmentaja Päivi Löfgren. 

Kaupungin työllisyyspalvelut on järjestänyt monialaiselle palvelulle yhteiset toimitilat Wanhalla Lehtitalolla, jossa asiakasta voidaan palvella yhden palveluluukun periaatteella. Työllisyyskoordinaattori Auvinen vastaa monialaisen yhteispalvelun toteutumisesta yhteistyössä TE-toimiston, Kelan, kaupungin sosiaalipalveluiden, koulutuskeskus Salpauksen sekä eri hanketoimijoiden kanssa. Työllisyyspalvelut toimivat elinvoimajohtaja Heikki Mäkilän alaisuudessa.

Työttömyysaste yli 15 prosenttia
Tukitoimet työttömille ovat enemmän kuin tarpeen, sillä Heinolan työttömyysaste oli syyskuussa (09/2020) 15,7 prosenttia. Työttömyys ravistelee nyt erityisesti alle 25-vuotiaita nuoria, joita Hämeen alueen työttömistä oli syyskuussa 28,3 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttöminä olleita Hämeen alueella oli 27 prosenttia työttömistä.

Työllisyyspalvelujen taustatukena on työllisyystyöryhmä, joka koostuu kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenistä, kaupunginjohtajasta, työllisyyskoordinaattorista sekä TE-hallinnon edustajista.

Työllisyydenhoidon ja kaupungin johdon välinen suora keskusteluyhteys on tärkeää, sillä työllisyydenhoitoon varataan Heinolassa yli neljä miljoonaa euroa vuodessa.

– Meille henkilöasiakkaat tulevat pääasiassa Hämeen TE-toimiston kautta tai he voivat itse ottaa suoraan yhteyttä. Henkilöasiakkaat ovat pääosin pitkäaikaistyöttömiä. Saamme toki tiedusteluja myös yrityksiltä tarjolla olevista työvoiman koulutusmahdollisuuksista ja -tukimahdollisuuksista, tarkentaa työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

Työllisyyspalvelut vastaavat myös nuorten kesätyöllistämisestä. Vuosittain noin 100 nuorta saa kaupungin eri toimialoilta kesätyöpaikan.

Työpaja Torpan palveluja käyttää 80–90 henkilöä.

Yksilöllistä apua ongelmiin
– Me käymme läpi työttömän tilanteen ja palvelutarpeen yksilöllisesti. Keskustelussa voidaan perehtyä myös asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen ja terveyteen liittyviin kysymyksiin. Moni työnhakija saattaa tarvita tukea esimerkiksi eläkemahdollisuuden selvittämisessä, jossa apuna toimii tiimin työttömien terveydenhoitaja.
– Tarjolla on mm. ohjausta, koulutusta, kuntoutusta ja valmennusta työelämään sekä esimerkiksi palkkatuettua työllistämistä alueen yrityksiin. Me koordinoimme myös kunnille määrättyjä velvoitetyöllistämisiä, joka koskettaa vuositasolla 20-30 henkilöä, selvittää Auvinen.

– Uusi elämä ja arki voi lähteä liikkeelle pienin askelin esimerkiksi osallistumalla sosiaaliseen kuntoutukseen neljä tuntia viikossa tai kuntouttavaan työtoimintaan enintään neljänä päivänä viikossa kuusi tuntia päivässä, kuvaa Tero Auvinen tarjottavia ratkaisuja.

Työelämään osallistumista ja tutustumista toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä TE-palveluiden kanssa.
Osallistuminen ja tutustuminen voi olla aluksi esimerkiksi:
Kuntouttavaa työtoimintaa
Työkokeiluja
Palkkatuettua työtä

Työpaja Torpalta takaisin työelämään
Kuntouttavan työtoiminnan merkittävimpänä valmennusympäristönä toimii Heinolan kaupungin oma palveluyksikkö Työpaja Torppa. Työpajalla on omat tilat Reumantiellä, Heinolan teollisuustalossa, jossa käy viikoittain 80–90 henkeä.

– Torpan perustehtävänä on tarjota työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta. Sillä tuetaan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämäntaitoja, kiteyttää työpajapäällikkö Paula Tuominen Torpan toimintaa.

Työpaja Torpan lounaskahvilassa koulutus tapahtuu työtä tekemällä.

Valmennuksen menetelminä voivat olla työ-, yksilö- ja ryhmävalmennus, joita toteutetaan Torpalla kolmen yksilövalmentajan ja kahdeksan työvalmentajan avulla.

– Meillä on käytössä noin 3 000 neliötä tiloja, joissa toimii nyt työpajatoiminnan voimin kahvila-lounasravintola, ompelimo, pieni auto/polkupyörähuolto, mediapaja sekä kierrätysalan alihankintaa Kuusakoskelle tekevä työpaja. Vuoden vaihteeseen mennessä Torpalle avataan vielä puutyöpaja, jossa ryhdytään kunnostamaan puisia huonekaluja ja käyttöesineitä sekä valmistetaan uusia puutuotteita myyntiin työpajan myymälään Kirkkokadulle, kertoo Paula Tuominen.

Kolmas sektori mukana toiminnassa

– Työllisyyspalvelut tekevät tiivisti yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös kaupungin sosiaalipalveluiden palvelusetelillä kolmannen sektorin tuottamana palveluna.

Asiakkaita ohjataan koulutukseen ja valmennukseen esimerkiksi Jyränkölän Setlementin pyörittämälle Tukirinki-hankkeelle.

Lisäksi tuemme Päijät-Hämeen ja Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoimaa Työkykyisenä ja -kuntoisena työelämää -hanketta. Tällä yhteistyöllä vahvistetaan myös paikallisten seurojen ja yhdistysten työllistämistyötä, kuvaa Tero Auvinen yhteistyötä.

Uusimpana hankkeena mukaan on tullut myös ESR:n rahoituksella avulla käynnistynyt Eka Tili Nyt -hanke, jossa keskitytään nuorten työttömien aktivointiin tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

Lue lisää Eka Tili Nyt hankkeesta tästä linkistä.

Heinola-lisällä palkkatukea yrityksille

Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen voi auttaa yrityksiä työllistämään henkilöstöä myös kaupungin tarjoaman erityistuen turvin. Kaupunki tukee alueen työnantajia heidän työllistäessään Heinolassa asuvia pitkäaikaistyöttömiä Heinola-lisällä, jolla voidaan täydentää TE-toimiston myöntämää palkkatukea.
Kysymyksessä on TE-toimiston myöntämää palkkatukea täydentävä, harkinnanvarainen tuki. Heinola-lisän myöntämisen edellytys on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.
Lisäksi Heinola-lisää voidaan myöntää harkinnanvaraisesti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Heinola-lisä myönnetään aina työllisyyskoordinaattorin esityksestä ja päätöksen tekee aina elinvoimajohtaja. Heinola-lisää voidaan myöntää yritysten lisäksi, järjestöille, yhdistyksille, uskonnollisille yhteisöille sekä säätiöille.

Lisätiedot:
Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen
tero.auvinen@heinola.fi
044 769 4250

%d bloggaajaa tykkää tästä: