Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut käytössäsi

Heinolan kaupunki panostaa yritystoiminnan kehittämiseen. Työtä tehdään kaavoittamalla ja rakentamalla nopeasti käyttöön otettavaa teollisuus- ja liiketilaa, toteuttamalla kehityshankkeita sekä yhdistämällä osaavia tekijöitä ja yrityksiä.

Avainasemassa on yritysten toiminnan konkreettinen tukeminen ja kehittäminen, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, eri toimialojen vahvuuksien hyödyntäminen sekä positiivisen yrityskulttuurin ja yhteistyön vaaliminen. Toiminnan tueksi kootaan ja julkaistaan tietoja mm. Heinolan seudun energia- ja raaka-ainetarjonnasta sekä alueen elinvoimaisuudesta.

Heinolan elinvoimapalvelut toimii kaupungin keskustassa torin laidalla Savotassa, Torikatu 8, jonne on keskitetty yritystoimintaan liittyvät palvelut ja Heinolan kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut.

Tehtävät jakautuvat olemassa olevien yritysten toiminnan kehittämiseen ja uusien yritysten toiminnan käynnistämiseen sekä saatavilla olevien työvoimaresurssien aktiiviseen hyödyntämiseen.

Elinvoimapalvelujen henkilöstö on valmiina avustamaan kaikkiin yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Käytössä on tietoa ja teknologiaa, joka helpottaa yrityksen perustamista, liiketoimintamallien laadintaa, riskien hallintaa, toimitilojen valintaa ja osaavan henkilöstön etsintää. Tarvittaessa saa apua myös henkilöstön koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Elinvoimapalvelut huolehtii oikeiden henkilöiden saattamisesta saman neuvottelupöydän ääreen, jotta yritystoiminnan käynnistäminen paikkakunnalla saadaan sujuvaksi.

Samoissa tiloissa Torikadulla toimii myös etätyö- ja kokoustiloja tarjoava avoin tila, Spotti, joka on maksutta käytössä. Spotissa on kaikkien vieraiden käytettävissä nykyaikainen kokoustekniikka ja ilmaiset verkkoyhteydet. Spotin tiloja voi varata myös sopimuksesta iltakäyttöön.

Elinvoimajohtaja
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

Elinkeinopäällikkö
Netta Malin
p. 044 797 6229

Hankejohtaja
Heikki Mäkilä
p. 044 769 4141