Heinola kouluttaa työttömiä – Heinolasta takaisin työelämään

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupungin työllisyyspalvelut ohjaa ja kouluttaa aktiivisesti paikkakunnalla työttömäksi jääneitä uudelleen työelämän palvelukseen. Kaupunki palkkaa velvoitetyöttömiä kunnan eri tehtäviin ja ohjaa heitä myös Työpaja Torpan valmennukseen ja uudelleenkoulutukseen.

– Kaupungin organisaation läpi kulkee vuosittain satoja työikäisiä ja hyvinkin työkykyisiä henkilöitä, joille pyrimme tarjoamaan räätälöityä apua uuden työuran valintaan ja koulutukseen, kertoo työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen Heinolan työllisyyspalveluista.

– Työtehtävien kartoitus ja tarjottu täsmäkoulutus ovat tuottaneet tulosta, sillä olemme pystyneet tarjoamaan jo joillekin paikallisille yrityksille heidän kaipaamia tekijöitä.

– Tässä työssä meitä auttaa mm. se, että tunnistamme paikallisten yritysten työvoimatarpeet ja selvitämme työnhakijoiden osaamisen sekä mahdollisuudet sijoittua uusiin tehtäviin.

Suora rekrytointi on yritykselle aina riski. Työvoimapotentiaalin tuntemus tarjolla olevaan tehtävään on tärkeää. Tässä me voimme olla yrityksille avuksi, täsmentää Tero Auvinen.

Korkea työttömyys ja työvoimapulaa

Heinola elää Tero Auvisen mukaan erikoista aikaa työttömyyden ja työvoimaresurssien kohtaanto-ongelman kanssa. Heinolan työttömyys oli vuoden 2022 lopulla 13,1 %, mikä on maakunnan ja valtakunnan mittareiden mukaan korkealla tasolla.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä marraskuun lopussa 9,9 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä vuodentakaista matalampi. Maakunnittain Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 8,2 ja Päijät-Hämeen 11,4 prosenttia koko maan työttömyysasteen ollessa 8,9.

Korkean työttömyyden kanssa samaan aikaan Heinolassa kärsitään myös työvoimapulasta muun muassa hoito- ja palvelualalla kuin myös metalli- ja puurakentamisen puolella.

Täsmäkoulutusta ja työkokeiluja

Heinolan työttömistä peräti yli puolet oli viime vuoden lopulla pitkäaikaistyöttömiä, joista osa oli ollut jo yli kaksi vuotta ilman työtä. Työttömien tilastoissa oli myös merkittävä osa henkilöitä, jotka eivät työllisty sairauden tai sosiaalisten ongelmien vuoksi.

– Työttömien joukossa on myös nyt kuitenkin noin 200 henkilöä, joilla on hyvät mahdollisuudet päästä uudelleen kiinni työelämään, tarkentaa Auvinen.

– Tämä onnistuu, jos suhtaudumme avoimesti työvoiman hankintaan emmekä pelkää toteuttaa erilaisia koulutushankkeita ja työkokeiluja. Työttömistä voidaan saada työhön pystyvää työvoimaa, kunhan tekijöille annetaan siihen mahdollisuus. Me voimme auttaa sopivan koulutuksen tarjoamisessa ja saamme tarvittaessa valtion tarjoamaa tukea käynnistykseen, ehdottaa työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

Lisätietoja:
Tero Auvinen
Työllisyyskoordinaattori, Heinolan kaupunki
Puh. 044 769 4250

Sähköposti: tero.auvinen(a)heinola.fi

Categories: DuunitreffitYleinen