464732360555693

Wiitta Oy kärkikolmikkoon Kultainen Nuija -kilpailussa

Heinolassa toimiva muoviosien ja putkiyhteiden valmistaja Wiitta Oy menestyi hyvin Hallituspartnereiden järjestämässä Kultainen Nuija -kilpailussa. Yritys arvioitiin hyvää hallitustyötä tunnustavassa kilpailussa kolmanneksi. Innovatiivisista muoviratkaisuistaan tunnetun Wiitan ennakkoluuloton toiminta heijastuu myös yrityksen hallitusrakenteeseen, sillä Wiitan hallitukseen on haettu vuosien varrella riippumattomia osaajia eri toimialoilta. Wiitta on toiminut yrityksen ulkopuolisista jäsenistä koostuvan Lue lisää…

Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen haku jatkuu

Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakuaika jatkuu kesäkuulle 2021 saakka. Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2000–80 000 euroa. Asetusmuutos on voimassa 31.12.2020 alkaen ja koskee tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa Lue lisää…

Avoimet tietoiskut kustannustuesta yrittäjille 7.1. ja 8.1.

Kuka voi saada kustannustukea ja miten sitä haetaan? Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Valtiokonttori järjestävät  torstaina 7.1. ja perjantaina 8.1. kaikille yrittäjille avoimia ja maksuttomia tietoiskuja kustannustuesta verkossa. Samansisältöiset tietoiskut järjestetään molempina päivinä kello 9–10 ja kello 15–16. Tietoiskuissa saat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin: Kuka tukea voi saada? Lue lisää…

Yritysten kehittämisavustusta väliaikaisilla säännöillä 30.6.2021 asti

Yritysten kehittämisavustusta väliaikaisilla säännöillä 30.6.2021 asti Valtioneuvosto on 30.12.2020 jatkanut ELY-keskusten myöntämään kehittämisavustukseen aiemmin syksyllä tehtyjen muutosten voimassaoloa. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskusten ympäri vuoden myöntämä Lue lisää…

Heinolan elinvoima avustaa uuden kustannustuen haussa

Maanantaina 21.12.2020 käynnistyi Valtiokonttorin jakaman kustannustuen toinen hakukierros ja se jatkuu 26.2.2021 saakka. Nyt jaettavaan kustannustukeen on varattu valtion kukkarosta 550 miljoonaa euroa. Yritykset voivat saada tilanteestaan riippuen 2 000–500 000 euroa tukea. Summa maksetaan kerralla, ja yrityksen pitää maksaa tuesta vero. Heinolan elinvoima auttaa Kustannustuen ensimmäisellä kierroksella käytännöksi tulleen toimintatavan Lue lisää…

Heinolan elinvoima parantaa tiedotustaan

Heinolan elinvoima haluaa parantaa tiedotustaan Heinolan yrittäjille ja lisätä yrittäjien vaikutusmahdollisuuksia elinvoimapalveluiden toimintaan. Heinolan elinvoima aloittaa ajankohtaisen uutiskirjeen jakelun verkkopalvelustaan businessheinola.fi. Uutiskirjeessä kerrotaan paikalliseen yrityselämään vaikuttavista asioista ja Heinolan elinvoimapalvelujen kehityshankkeista, joissa on mukana muun muassa LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu Lahdesta sekä valtakunnallinen konsulttiyritys FCG. Säännöllistä viestintää on tarve tehdä myös Lue lisää…

Sinitaipaleen rantatonttien myynti alkoi Heinolassa

Omakotirakentamiselle varatun Sinitaipaleen kaava-alueen ensimmäiset omarantaiset tontit ovat myynnissä huutokaupat.com -verkkopalvelussa. Tontit myydään huutokaupalla määritellyn pohjahinnan ylittäville tarjoajille. Huutokauppa kestää tammikuun puoliväliin 2021 saakka. Ruotsalaisen rantaan rajoittuvalta alueelta myydään ensimmäisessä vaiheessa kahdeksan omarantaista tonttia. Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä uskoo juuri avautuneen huutokaupan kiinnostavan laajalti. –  Sinitaipaleen tontit ovat jo ennakkoon kiinnostaneet ihmisiä paljon. Päijänteeseen Lue lisää…

Yrityksille uudenlaista tukea työvoiman rekrytointiin

Heinolan elinvoimapalvelut haluaa auttaa Heinolan yrityksiä työvoiman rekrytoinnissa. Elinvoimapalvelut voi sijoittaa kaupungin palkkatuella palkkaaman työntekijän edelleen yrityksen palvelukseen edullisin ehdoin. Työntekijän työsuhde kaupunkiin säilyy ja yritys maksaa korvausta vain tehdyistä työpäivistä. Työntekijän sijoittaminen yritykseen voi olla aluksi esimerkiksi neljä kuukautta. Tämän jälkeen yritys voi vielä halutessaan hakea kuuden kuukauden ajalle Lue lisää…

Heinola herättää ylpeyttä ja iloa

Heinolan kaupungin ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan toteuttama tutkimus avaa heinolalaisten ja muualla asuvien tunteita, käyttäytymistä ja sitoutumista Heinolaa kohtaan. Kaupunkilaisten keskuudessa yleisimpiä tunteita Heinolaa kohtaan ovat ylpeys, tyytyväisyys ja mielihyvä. Muualla asuvien joukossa eniten ilmaistuja tunteita ovat ilo, kiinnostus sekä jaetulla kolmannella sijalla myötätunto ja mielihyvä. Tunteiden vaikutukset käyttäytymiseen ovat molemmissa Lue lisää…

NEW DEAL – nopeampi tapa kehittää liiketoimintaa

NEW DEAL on Heinolan yritysten toimintaympäristön kriisi- ja kasvuohjelma, jossa valmistellaan laajaa kasvupakettia tukemaan paikkakunnalla toimivien yritysten kasvuedellytyksiä ja käynnistetään tukitoimia koronaepidemian kiihdyttämään kriisitilanteeseen. Nopean reagoinnin lisäksi tavoitellaan kestäviä ratkaisuja, joilla pystytään vastaamaan toimintaympäristön pitkäkestoisiin ja rajuihinkin muutoksiin. Nopean toiminnan mahdollistaa NEW DEAL -hankkeeseen saatu Hämeen ELY-keskuksen rahoitus. Hankerahoituksen avulla Lue lisää…