Versowood Oy – Huominen kasvaa metsästä

Versowood – Huominen kasvaa metsästä

Katso video

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Kotimaisena perheyrityksenä se tekee puukauppaa tunteella, metsänomistajan ja asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Versowood haluaa edistää puunkäyttöä ja rakentaa vähähiilistä tulevaisuutta.
– Huominen kasvaa metsästä, uskotaan Versowoodilla. Versowoodin pääkonttori on Vierumäellä, jossa on myös yrityksen suurimmat tuotantoyksiköt. Vierumäellä tehdään sahatavaraa, liimapuuta, puusiltoja ja pylväitä sekä energiatuotteita kuten puupellettiä. Heinolan yksikkö on erikoistunut liimapuutuotteiden valmistukseen ja Heinolassa sijaitsee myös alueen metsäkonttori.

Tulevaisuus rakentuu suomalaisesta puusta

– Versowood Oy on perheyritys, jolla on kasvot. Yritykseen sanaan voi aina luottaa. Perheyrityksenä sen toiminta on tehokasta ja ketteräliikkeistä. Meistä on hienoa olla alueellisesti merkittävä työllistäjä ja tuoda hyvinvointia maakuntiin.
– Juuremme ovat suomalaisessa luonnossa ja käytämme suomalaista puuta, sitä arvostaen. Se tarkoittaa sitä, että kaikki puunosat hyödynnetään ja jalostetaan siihen käyttötarkoitukseen, mihin se parhaiten sopii. Ostamme puuta suomalaisilta metsänomistajilta, läheltä sahaa. Puu sitoo hiilidioksidia koko sen elinkaaren ajan ja se toimii luonnollisena hiilivarastona. Puu on luonnollinen hiilivarasto, kuvaa toimitusjohtaja Ville Kopra Versowoodin toimintaa.

Versowood työllistää Vierumäen sahalla 300 henkeä ja koko yrityksessä lähes 800 henkeä 12 eri paikkakunnalla. Versowoodin sahat käyttävät puuta noin 3 miljoonaa kuutiota vuodessa ja sen liikevaihto on noin 465 miljoonaa euroa.
 – Olemme työnantaja, joka tarjoaa laajan kirjon erilaisia mielenkiintoisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittyä työssä. Laaja tuotevalikoima yhdessä luotettavan puukaupan kanssa tekevät yrityksestä monipuolisen työnantajan ja kehittyvän puunjalostusyhtiön, lupaa  Ville Kopra.

Versowood on mukana myös valtakunnallisesti rakentamassa kestävän kehityksen mukaista metsäympäristöohjelmaa. Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra toimii aktiivisesti mm. Metsäteollisuus ry:ssä.
Versowoodin ympäristöohjelma on laadittu niin, että siitä hyötyvät sekä metsänomistaja että luonto. Metsäympäristöohjelman toimenpiteet lisäävät puuntuotannon edellytyksiä ja tähtäävät lajeille tärkeiden elinympäristöjen ylläpitämiseen ja parantamiseen. 

Versowood on myös vastuullinen rakennus-, pakkaus- ja energiatuotteiden valmistaja.
Tuotteet varastoivat ilmakehän hiilidioksidia ja puu on uusiutuvana materiaalina ekologinen vaihtoehto. Versowoodin käyttämän puun alkuperä on varmistettu PEFC -standardin mukaisesti. Sahatavaran alkuperäketju on varmistettu myös FSC -standardin mukaisesti.

Puu hyödynnetään resurssiviisaasti viimeistä purua myöten – puusta tehdään sahatavaran ja jalosteiden lisäksi raaka-ainetta sellu- ja pellettitehtaille. Puun kuori hyödynnetään paikallisesti energiantuotannossa.

www.versowood.f