Heinola.fi uudistuu – yrittäjä, anna vinkkejä verkkokyselyssä

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on uudistamassa ja ajantasaistamassa brändi-ilmettään. Uudistuksessa on mukana myös kaupungin verkkosivut, joita ollaan freesaamassa brändi-ilmeen myötä.

Heinola avasi nykyiset verkkosivut maaliskuussa 2021.
– Nyt on tullut aika kysyä suoraan asiakkaiden mielipidettä ja näkemyksiä heinola.fi-sivuston käytettävyydestä, ulkoasusta, toimivuudesta ja sisällöstä, mainitaan brändi-ilmeen kehityssuunnitelmassa.
Heinolan kaupunki teetti jo keväällä verkkopalvelusta käytettävyyskyselyn, joka kohdistettiin lukiolaisille, ikäihmisille/vammaisille ja työikäisille. Annetussa palautteessa heinola.fi sivustolle kaivattiin selkeyttä ja lyhyitä selkokielisiä tekstejä eikä mitään kikkailuja.

Nyt verkkosivuista voi kertoa näkemyksensä vielä kuka tahansa kaupungin verkkopalvelujen käyttäjä. Heinolan elinvoimapalvelut toivoo, että yrittäjät kertoisivat oman mielipiteensä heinola.fi:stä ellei sitä vielä ole tehneet. Yrittäjien palaute on enemmän kuin tervetullut, sillä yrityspalvelujen kehittäminen on yksi Heinolan kaupungin kehitystyön painopistealueista.

Verkkokyselyyn voi osallistua tästä linkistä 20.8.2023 saakka.

Myös Business Heinola sivusto uudistuu

Elinvoimapalvelut esitteli Heinolan brändi-ilmeen kirkastamista yrittäjien elokuun aamukahveilla. Uudistuksen myötä myös businessheinola.fi -verkkosivut yhdistetään heinola.fi verkkopalveluun. Aiemmin samalle palvelualustalle on siirretty jo visitheinola.fi ja heinolankesateatteri.fi -palvelut.

Tavoitteena Business Heinolan verkkosivujen uudistuksessa on yhtenäistää Heinolan markkinointia ja viestintää ja vähentää päällekkäistä työtä. Vastaisuudessa businessheinola.fi:ssä keskitytään kolmeen keskeiseen teemaan yritys- ja työllisyyspalveluihin sekä yrityksille tarjottavien tonttien ja toimitilojen tarjontaan.

Tarkoituksena on myös yhdistää verkkoviestintään kaupungin hankkima CRM-järjestelmä (asiakkuuksien hallintajärjestelmä) yritysasiakkaiden palveluissa ja yhteydenpidossa.

Uuden brändi-ilmeen myötä Heinolan kaupunki tulee tarjoamaa heinolalaisille yrityksille mahdollisuuden myös hyödyntää kaupungin brändiä yritysten markkinoinnissa. Tarkoitusta varten yritykset tulevat saamaan kaupungilta ohjeistusta ja visuaalisia malleja, joita ne voivat käyttää omassa markkinoinnissaan.

 

Categories: Yleinen