Heinola-lisän haku käynnistyy 2. elokuuta

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki tukee myös tänä vuonna suoraan paikallisia yrityksiä koronaepidemian vaikutusten helpottamiseksi. Heinolan elinvoimalautakunta päätti toukokuussa jakaa 50 000 euroa tukea yrityksille. Tuki on jaettu kahteen osaan. Puolet annetaan työllisyydenhoidon määrärahoista palkkauksen tukemiseen. Toinen puoli jaetaan auttamaan yritysten selviytymistä. Tuet myönnetään hakemuksesta kaupungin pisteyttämien kriteerien perusteella.

Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilän mukaan tuen jakamiseen pisteytyksen perusteella päädyttiin siksi, että tukea voitaisiin tarjota tukitoimien ulkopuolelle jääneille yrityksille. Maksimitukimäärä yritystä kohti on 2 000 euroa.

– Koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset ovat vaikeuttaneet monien yritysten toimintaa Heinolassa. Valtion tukimuodot ovat auttaneet monia yrityksiä, mutta yrityksiä on myös jäänyt ”katveeseen”, eli tuen tarvetta olisi, mutta mahdollisuuksia valtion tukien saamiseen ei.

Yritysten selviäminen pahimman yli on tärkeää niin kaupungin palvelutarjontaa kuin työllisyystilannettakin ajatellen, tarkentaa Heikki Mäkilä tuen jakamisen perusteita.

Pienet yritykset kärsivät eniten

Vuoden 2021 aikana kaupunki on toistaiseksi antanut vuokrahelpotuksia kaupungin tiloissa vuokralla oleville koronasta kärsiville yrityksille. Viime vuonna tehtiin vastaavia toimia, minkä lisäksi elinvoimalautakunta päätti työllisyyden Heinola-lisän väliaikaisesta laajentamisesta.

Elinvoimapalvelut toteutti toukokuussa heinolalaisille yritykselle suunnatun kyselyn, jolla pyydettiin ehdotuksia mahdollisen yritystuen kohdistamiseksi oikein. Kyselyyn saatiin parisen kymmentä vastausta. Vastaajien mukaan kustannustuen jaossa katveeseen jäävät yritystoiminnan kulut, vuokrat ja palkkakulut, jotka ovat merkittävä osa pienten yritysten kustannuksista.
Useiden vastanneiden mielestä valtion myöntämän kustannustuen hakuehdot eivät sovi pienille, eikä edes kaikille keskisuurille yrityksille.
Valtion myöntämien sulkukorvausten kohdalla omarahoitusosuus on 30 prosenttia, johon haluttiin kaupungin tukea mukaan. Myös mikroyrittäjien toimintaan toivottiin tukea esim. 1 kk kulujen muodossa.
Kyselyssä tuli esille myös hyviä paikallisen yhteistyön ja toiminnan ehdotuksia, kuten yhteistä näkymistä kadulla, markkinointia ja teemapäiviä.

Työllisyyden kannustusta jatketaan

Elinvoimatoimialan arvion mukaan viimevuotinen, palkkaamiseen kannustava työllisyyden Heinola-lisän laajentaminen on tänä vuonnakin tarpeellinen ja perusteltu, mutta sen rinnalle on syytä toteuttaa yritysten toivomia toimenpiteitä.

Myös tänä vuonna on odotettavissa, että kesätyöllistämisen kustannukset jäävät budjetoitua alemmiksi, joten työllisyydenhoidon budjetista voidaan kattaa 25 000 € työllistämisen ylimääräiseen Heinola-lisään.

Elinkeinopalveluiden talousarvion toteutumatilanteeseen nähden on mahdollista niin ikään käyttää enintään 25 000 € muunlaisiin suoriin tukiin. Tavoitteena on löytää mahdollisimman vaikuttavia kohteita mahdollisimman monelle sellaiselle yritykselle, joka on jäänyt käytännössä muiden koronatukimuotojen ulkopuolelle.

Tarkoituksenmukainen toteutustapa on yhtäaikainen haku, jossa hakemukset pisteytetään ja mitoitetaan vaikuttavuuden mukaan. Jokaisesta tukiratkaisusta tehdään oikaisukelpoinen viranhaltijapäätös. Heinola-lisän haku avataan, kun elinvoimalautakunnan päätös saa lain voiman.

Lisätietoja
Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä
heikkki.makila@heinola.fi

Categories: Yleinen