Kustannustukea koronakriisiin Valtiokonttorilta 7.7. alkaen

Published by kari@k-systems.fi on

Uutinen päivitetty 27.6.2020

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain kustannustuen jakamisesta koronakriisistä kärsiville yrityksille. Valtioneuvoston tekemän asetuksen mukaan laki astuu voimaan 1.7.2020 ja yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista 7.7.2020 alkaen.

Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Jotta yritys voi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskeneet merkittävästi. Kustannustuen piirissä olevia toimialoja on 368.

Lain ja asetuksen mukaan kustannustuen tarkemmat ehdot voi tarkistaa TEM:n verkkosivuilta tästä linkistä.

Tuen haku käynnistyy Valtiokonttorin verkkosivuilla 7.7.2020

Kustannustuen hakeminen alkaa 7.7.2020, ja hakemus tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Valtiokonttori tekee tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja se voi muun muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.

Lue lisää kustannustuen hakemisesta Valtiokonttorin sivuilta tästä linkistä.

Lain ja asetuksen mukaan kustannustuen
tarkemmat ehdot ovat seuraavat:

  • Kustannustuen ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, on lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
  • Tukeen oikeutettuja toimialoja on 368, jotka on lueteltu valtioneuvoston asetuksen liitteessä.  Luokituksena on käytetty Tilastokeskuksen vahvistamaa kansallista toimialaluokitusta, jota käytetään yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. Toimialaluokituksen määrittelyt perustuvat toiminnalle tyypillisiin tuotantopanoksiin, tuotantoprosesseihin sekä tuotettuihin tavaroihin ja palveluihin. Yhden yhtiön toimialoja on yhdistetty suurempiin toimialakokonaisuuksiin.
  • Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
  • Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrataan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
  • Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e. Alle 2000 euron tukea ei makseta, sillä näin matalalla tuella ei ole merkitystä konkurssien estämiseksi. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.
  • Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.
  • Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.
  • Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.
  • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys on jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti. Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.

 

Categories: Yleinen

%d bloggaajaa tykkää tästä: