Mikael Sillfors: Heinolasta maailman parasta aallotuskartonkia

Puhujahaastattelussa Mikael Sillfors, Teknologia- ja investointipäällikkö 
Stora Enso Oyj, Heinolan Fluting tehdas  

Miten vastuullisuudesta on tullut strateginen valintanne?  

Vastuullisuus on Stora Enson strategian ytimessä. Yhtiön tarkoitus on kirjattu muotoon ”Do good for people and the planet”, ja arvomme ovat ”Johda ja toimi oikein”. Valmistamme uusiutuvia tuotteita ja uskomme että kaikki mitä tänään tehdään fossiilisista raaka aineista, voidaan tehdä huomenna puusta.

Biotuotteiden- ja biomateriaalien tutkimustyö on vahva ja puu on meillä lähtö raaka-aine, johon kaikki perustuu. Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista ja pyrimme olemaan edelläkävijä myös kestävässä metsänhoidossa. 99 % Stora Enson metsistä on sertifioituja ja luonnon monimuotoisuus huomioidaan metsänhoidossa.

Stora Enson kasvustrategia keskittyy kolmeen osa-alueeseen; kestävät puupohjaiset pakkaus- ja rakennusteollisuuden ratkaisut ja uudet innovatiiviset biomateriaalit. Perustan luovat yhtiön metsävarat, sahateollisuus, joka luo lähtökomponentit puutuotteille ja tehokkaat ympäristöystävälliset sellutehtaat, joista saadaan raaka-aineita uusillebiomateriaaleille ja pakkauksille. Stora Enson strategia näkyy käytännön isoissa päätöksissä ja teoissa hyvin vahvasti. 

Miten vastuullisuus näkyy arjen toiminnassanne?

Vastaan Heinolan Fluting-tehtaan kehittämisestä, kehityssuunnitelmasta ja investoinneista. Oma tiimini koostuu projektipäälliköistä. Me keräämme investointi-ideat laajasti henkilöstöltä, priorisoimme ne, haemme niille rahoitusta ja toteutamme hankkeet maaliin asti. Meillä on suunitelmia pitkälle tulevaisuuteen. 

“Investointien avulla toteutetaan strategiaa, sitä kautta ne kohdistuvat vastuullisuuteen.” 

Käytännön tasolla, tämä näkyy mm. koneiden ja laitteiden valinnassa, esimerikiksi energiatehokkuus on tärkeää. Myös laitetoimintajan taustat selvitetään ja käytämme vain vastuullisia toimittajia.

Usein investoinneilla pyritään vähentämään päästöjä, esimierkiksi pienentämään hiilijalanjälkeä. Meillä on jokaisella tehtaalla “carbon road map” eli suunnitelma, millaisia investointeja tekemällä päästään hiilineutraaliksi. 

Meillä on hyvin kehittynyt jäteveden puhdistamo jonka osana toimii biokaasulaitos. Teemme jätevedestä biokaasua, jota käytetään yhtenä polttoaineena voimalaitoksella. Tämä on hieno innovaatio.

Innovaatiotoiminnasta toisena esimerkkinä voi mainita  Heinolan Rautsaloon rakennetun biohiili pilot– laitoksen. Valmistamme puhdistamon lietteestä biohiiltä HTC-menetelmällä. Menetelmä on keksitty 1930-luvulla ja on saanut nobelin-palkinnon silloin, mutta jäänyt käyttämättä, koska se on ollut energiatehoton. Nyt meillä on ruotsalainen yhteistyöyritys C-Green, joka on innovoinut menetelmää edelleen ja kehittänyt sitä prosessia energiatehokkaammaksi.

Mitä merkitystä vastuullisuudella on asiakkaillenne? 

Yksi iso asiakas meille on elintarviketeollisuus. Me toimitamme erilaisia ruokapakkauksia ja siellä haasteena on muovin korvaaminen. Pakkausten pitää olla tuoteturvallisia ja turvallisesti kierrätettävä. 

“Me pyrimme korvaamaan muovin kaikkialla ja kaikissa käyttökohteissa uusiutuvilla raaka-aineilla.” 

Toinen asiakaskunta ovat isot verkkokaupat ja siellä asiakastarve on tehokkaat pakkaukset. Kuljetuskustannukset ovat iso kuluerä,  pakkausten pitää olla houkuttelevia ja vähemmän jätteitä tuottavia. On myös muoti- ja vaateteollisuus, siellä haetaan kestävämpiä ja kierrätettäviä raaka-aineita vaatteiden valmistukseen. Lisäksi rakennusteollisuus kamppailee voimakkaasti CO-2 päästöjen kanssa. Pitää löytää tapoja rakentaa, niin että hiilidioksidipäästöjä syntyy vähemmän.

Asiakkailta tuleva paine on myös yksi iso ajuri, minkä takia haluamme löytää kestävämpiä ratkaisuja. 

Pyrimme myös varmistamaan materiaalien kierrättämisen, jos me toimitamme raaka-aineita niin meillä pitää olla myös kyky käsitellä materiaali uudelleen. 

Täällä Heinolassa me teemme laadultaan maailman parasta aallotuskartonkia, jota käytetään kaikista vaativimmissa aaltopahvi pakkauksissa. Vaativimpia pakkauksia ovat hedelmä- ja vihanneslaatikot.

“Stora Ensolla on vahva ja väkevä sanoma ja konkreettisia esimerkkejä, miten voidaan vaikuttaa ja tehdä osamme kestävän kehityksen eteen. “