Stora Enso Oyj

Published by kari@k-systems.fi on

Tekee aallotuskartonkia ympäristöystävällisesti

Stora Enson Heinolan Flutingtehdas toimii tiiviisti bio- ja kiertotalouden parissa. Raaka-aineena tehdas käyttää puuta ja lopputuotteena syntyy mm. kiertotalousystävällistä aallotuskartonkia pakkausteollisuudelle. Tuotantolaitos tuottaa oheistoimintana mm. 95 prosenttia Heinolan kaukolämmöstä.

Heinolan Flutingtehdas käynnistyi vuonna 1961 ja se on siitä lähtien valmistanut korkealuokkaista aallotuskartonkia pakkausteolloisuuden raaka-aineeksi. Tehdas sijoitettiin aikoinaan Heinolaan, koska paikkakunnalta löytyivät toiminnalle tärkeät elementit: riittävästi vettä, koivuvaltaisia metsiä ja hyvät rautatieyhteydet Etelä-Suomen satamiin.

– Heinolan seudulla on edelleen samat vahvuudet. Puutavaraa tulee Heinolan tehtaalle pääsääntöisesti lähialueilta rekoilla ja rautatiekuljetuksina. Puuta tulee joka päivä noin 50 rekkakuormallista. Heinola on myös logistisesti hyvin sijoittunut tuotantoa ajatellen, kertoo tehtaanjohtaja Katja Metsäranta.

Vuosikymmenien aikana Heinolan tehtaan henkilöstöstä on muodostunut tärkeä voimavara yritykselle. Kokenut ja osaava henkilöstö takaa laadukkaan ja häiriöttömän tuotannon 24 tuntia vuorokaudessa.

– Mikä parasta, ihmiset viihtyvät meillä, toteaa tehtaanjohtaja Katja Metsäranta.

Heinolan Flutingtehdas on osa Stora Enson Packaging Solutions -divisioonaa. Heinolan yksikkö on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Stora Enso operoi osana kansainvälistä biotaloutta.

– Työllistämme maailmanlaajuisesti noin 26 000 henkilöä ja osakkeemme noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Heinolan tehtaan henkilöstömäärä on noin 230, kertoo Katja Metsäranta.

Fossiiliset raaka-aineet uusiutuviksi

Stora Enson Packaging Solutions -divisioona tarjoaa kuitupohjaisia kartonkimateriaaleja ja aaltopahvipakkauksia sekä palveluja, jotka on suunniteltu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Semi-chemical AvantFlute SC -tuotteen käyttökohteita ovat muiden muassa hedelmä- ja vihannespakkaukset, ruoka- ja juomakuljetuspakkaukset sekä elektroniikkapakkaukset.

Stora Enson Packaging Solutions -divisioona on saavuttanut johtavan aseman uusiutuvien pakkausten kehittäjänä.

– Strategiamme ydin on fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla puupohjaisilla ratkaisuilla. Kuluttajien kasvava ekotietoisuus ja verkkokaupan lisääntyminen lisäävät kuitupohjaisten pakkausten kysyntää. Keväällä 2018 valmistui tehtaalla 28 miljoonan euron investointi, jonka avulla vastataan kansainvälisten asiakkaiden kysyntään. Investoinnilla parannettiin AvantFlute SC -tuotevalikoiman laatua ja lisättiin tuotantokapasiteettia, kertoo Metsäranta.

Ekologista tuotantoa Heinolassa

Pääasiallinen flutingin raaka-aine on metsien harvennuksista saatava puu, pääasiassa koivu. Yhtiön tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja päästä mahdollisimman lähelle nollatasoa, hyödyntämällä teknisesti ja kaupallisesti uusia keinoja. Heinolan Fluting-tehtaalla etsitään jatkuvasti uusia resurssitehokkaita tapoja pienentää tehtaan aiheuttamaa ympäristövaikutusta.

Yritys on valmis tekemään yhteistyötä niin alueellisten kuin valtakunnallistenkin toimijoiden kanssa, jos intressit kohtaavat.

– Yhteistyö Heinolan kaupungin kanssa on avointa ja hyvin toimivaa. Stora Ensolla on valmiutta kehittää palvelujaan myös uusille bio- ja kiertotalouden alueille, mikäli sen tuotantoresursseja voidaan hyödyntää, lupaa Katja Metsäranta.

Stora Enson tekemisessä on Katja Metsärannan mukaan kolme keskeistä osa-aluetta: tuottavuus, tehokkuus ja laatu ympäristöä unohtamatta.

Heinolan tehtaalla otettiin vuonna 2016 käyttöön vedenpuhdistusjärjestelmän osana bioreaktori, jolla voidaan vähentää vedenpuhdistukseen vaadittavaa kemikaali- ja energiamäärää. Bioreaktorissa mikro-organismit muuttavat vedenpuhdistuksessa kerääntynyttä orgaanista ainesta biokaasuksi. Bioreaktori on lajissaan ensimmäinen ensikuitua käyttävällä pohjoismaisella metsäteollisuustehtaalla.

Stora Enso lukuina

Stora Enso Oyj

  • 26 000 työntekijää yli 30 maassa
  • Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 10,5 miljardia euroa

Heinolan Flutingtehdas

  • Noin 230 työntekijää
  • Tuotantokapasiteetti 300 000 tonnia puolikemiallista aallotuskartonkia vuodessa
Categories: Yrittäjät