Business Heinolan uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittely Business Heinola/Heinolan kaupungin elinvoimapalvelujen uutiskirjerekisterissä.

Tämä on Business Heinola/Heinolan kaupungin elinvoimapalvelujen uutiskirjepalvelun tietosuojailmoitus ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informaatio uutiskirjeen tilaajalle henkilötietojen käsittelystä.

Laadittu 2.12.2020, päivitetty viimeiseksi 3.1.2022

Rekisterinpitäjä

Heinolan kaupunki, elinvoimapalvelut
PL 1001, 18101 Heinola
Puhelin (03) 849 30

Tietosuojavastaava uutiskirjeen osalta

Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari
Sähköposti: liisa.koski-lukkari@heinola.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Heinolan kaupungin elinvoimapalvelujen uutiskirjeiden lähettämiseen tilaajille uutiskirjejärjestelmän kautta.
Asiakas voi tilata ja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen Business Heinolan uutiskirjepalvelussa.

Uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja ei käsitellä uutiskirjepalvelun ulkopuolella eikä henkilötietoja käytetä päätöksentekoon, profilointiin eikä muuhun käyttötarkoitukseen.
Henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee uutiskirjeitä laativat henkilöt sekä tarvittaessa uutiskirjejärjestelmän järjestelmän toimittaja K-Systems Conracts Oy:n edustaja, joka vastaa uutiskirjepalvelusta. Tilaustietoja ylläpidetään Newsletter-sovelluksen avulla ja niitä käytetään ainoastaan uutiskirjejärjestelmässä.

Uutiskirjerekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: uutiskirjeen tilaajan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Evästeet

Uutiskirjepalvelu käyttää evästeitä.

Tietolähteet

Henkilötiedot on koottu elinvoimapalveluiden kokoamasta yrittäjien osoiterekisteristä sekä uutiskirjeen tilaajilta verkkolomakkeella, jolla tilaaja luovuttaa tiedot rekisterin ylläpitäjälle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kunnes tilaaja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai pyytää henkilötietojen poistamista.

Tilauksen peruuttaminen

Tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot on suojattu.

Rekisterinpitäjä huolehtii mm. tietojen käsittelyn rajaamisesta käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, joiden tehtävään käsittely kuuluu.

Uutiskirjeen tilaajan oikeudet

Asiakas voi ylläpitää tietojaan uutiskirjepalvelussa.

Tilaajalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa.

Uutiskirjeen tilaajarekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä eli oikeus tulla unohdetuksi.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@businessheinola.fi. Heinolan elinvoimapalvelut voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.