Vierumäkeläiset mukana kylän kehitystalkoissa

Published by kari@k-systems.fi on

Vierumäellä asuu aktiivisia kyläläisiä, jotka viihtyvät ja puhaltavat yhteen hiileen Vierumäen kylän puolesta. Kylätoiminta käynnistyi Vierumäellä jo1980 luvulla kylätoimikunnan toimesta. Virallisena yhdistyksenä kyläyhdistys on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Yhdistyksen aktiivisuus on huomattu myös maakunnallisesti, sillä Vierumäki valittiin vuonna 2011 Päijät-Hämeen vuoden kyläksi.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii nyt parikymmentä vuotta Vierumäellä asunut, kylän suurimmalla työnantajalla Versowoodilla työskentelevä Antti Käyhty. Käyhty kertoo, että hänellä ei ollut paljonkaan kokemusta yhdistystoiminnan vetämisestä, mutta hän otti vetovastuun, kun vanhat tekijät lupasivat olla tukena ja opastaa.

– Tämä kuvaa hyvin meidän kyläyhdistyksemme yhteishenkeä. Me teemme Vierumäellä asioita yhdessä, sanoo Antti Käyhty.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Antti Käyhty.

Kyläyhdistyksen toimintaan on helppo tulla mukaan, sillä jäseniä ovat kaikki kylän asukkaat. Käytännön asioita hoitaa 10 henkinen hallitus, joka organisoi käytännön toimintaa ja järjestää vuosittaiset tapahtumat ja tempaukset.Kyläyhdistys huolehtii Vierumäen kylästä huolella. Kyläläiset muun muassa siivoavat ja pitävät kylän ympäristön siistinä.

Kyläyhdistys pitää paikat kunnossa
– Joka kevät tehdään yleinen suursiivous ja välillä tempaistaan yksittäisen alueen kunnostuksella Vierumäen taajaman ulkopuolella. Kylän viihtyisyys on meille kaikille yhteinen asia, sanoo Käyhty.
Kyläyhdistys järjestää myös säännöllisiä kylätapahtumia. Kalattoman lammella järjestetään vuosittain onki- ja pilkkikisat. Vuoden kohokohta on ennen joulua pidettävä kylän joulujuhla Vierumäen tunnetulla tanssipaikalla, Aavehallilla. Koko perheen tapahtumassa syödään joulupuuroa ja valitaan vuoden kyläläinen.
Kyläyhdistys avaa keskustelua myös Heinolan kaupungin suuntaan, jotta Vierumäelle saataisiin kaavoitettua lisää tontteja uusille asukkaille. Toiveena on, että urheiluopiston alue ja Vierumäen taajama saisi yhteisen kaavan, jossa Vierumäkeä kehitettäisiin kokonaisvaltaisesti. Myös uusille vuokra-asunnoille olisi kysyntää, sillä osa Suomen Urheiluopistolla opiskelevista nuorista ja aikuisopiskelijoista haluaisi asua Vierumäen taajamassa. Asuntoja tarvitaan myös Vierumäelle töihin tuleville uusille tekijöille perheineen.
– Vierumäellä on jo nyt enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, tämä jos mikä kertoo kylän elinvoimaisuudesta, summaa puheenjohtaja Antti Käyhty.

Kylähankkeella uusia asukkaita ja palveluja

Hankevastaava Netta Malin.

Vierumäen kyläyhdistys panostaa lähivuosina voimallisesti oman kylänsä kehittämiseen ja näkymiseen myös Heinolan ulkopuolella. Kyläyhdistys on saanut Päijänne Leader -hankkeelta rahoitusta aluerakentamisen suunnitteluhankkeeseen, jolla valmistellaan vuoden 2022 alkupuolella käynnistyvää Vierumäen kylän tulevaisuuden kasvuhanketta.
Kasvuhankkeella tavoitellaan uusia asukkaita ja yrityksiä Vierumäen kylälle ja markkinoidaan yleisesti Vierumäkeä. Kehityshankkeen vetäjäksi on valittu Vierumäelle, Korkeen kylälle hänen aviomiehen kotitilalle asettunut Netta Malin. Hän on työskennellyt vuosia rahoitusalla, mutta nyt hän työskentelee perheyrityksessä. Malinilla on koulutuksen ja työkokemusten kautta osaamista, jota voidaan hyödyntää kylähankkeessa.
Vierumäen kehityshanke on saanut Heinolan kaupungilta väliaikaisen rahoituksen, jolla kehitystyö saadaan käyntiin. Lopullisen hankerahoituksen kyläyhdistys saa Hämeen ELY-keskukselta.

– Varsinaista kehityshanketta suunnitellaan ja valmistellaan vielä tämän vuoden loppuun, jotta saamme ”kädet multaan” heti vuoden alussa, kertoo Netta Malin.

– Hankkeessa Vierumäen kylälle kootaan kyläsuunnitelma ja visioidaan tulevaisuutta kylän omaan kasvustrategiaan. Kyläyhdistykselle tehdään myös omat verkkosivut, joilla voidaan palvella kylän asukkaita, yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Samalla markkinoidaan Vierumäkeä uusille asukkaille myös laajemmin, lupaa hankevastaava Malin.
Kyläyhdistys haluaa myös herätellä paikallisia maanomistajia tarjoamaan maitaan tonttimyyntiin.
Tavoitteena on myös myydä kaupungin vapaat tontit kylältä ja herättää positiivista keskustelua Vierumäen kaavoituksen vauhdittamiseksi.

Kylän identiteetti kirjataan kylästrategiaan

– Meidän tavoitteena on myös kirjata kylästrategiaan ketä me olemme, mikä on meidän identiteetti ja mihin me pyrimme pitemmällä aikavälillä. Hyvän suunnitelman ja verkossa esiteltävän palvelutarjottimen avulla voimme palvella paremmin Vierumäelle sijoittuvia uusia yrityksiä ja tarjota tontteja ja asuntoja tänne tuleville ihmisille, lupaa Netta Malin.

Vierumäen taajamassa ja lähiympäristössä asuu tällä hetkellä vajaat tuhat ihmistä ja alueella on runsaasti tilaa uudisrakentamiselle. Vierumäen kehityshankkeessa tullaan tarkastelemaan alueen kaavoitusmahdollisuuksia niin myös yksityisten maanomistajien näkökulmasta.

Vierumäen kyläyhdistys ei halua olla vaatimassa kaupungilta tai muilta yhteistyökumppaneilta erityiskohtelua, vaan se tuo esille kyläläisten näkemyksen Vierumäen kehittämisen kannalta tärkeissä asioissa. Kyläyhdistys on valmis tekemään töitä urakalla kylän menestymisen eteen yhdessä kaupungin ja alueen yritysten kanssa.

Lue Heinolan kaupungin järjestämästä vierumäkeläisten ideapäivästä.
Terveisiä Vierumäeltä.

 

 

 

 

 

Categories: AsukkaatVierumäki