Vierumäki – liikunnan ja hyvinvoinnin ykkönen

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolassa toimii maamme suurin liikunta-alan keskus Vierumäki, johon kuuluvat jo vuosikymmeniä liikuntakoulutusta ja valmennusta tarjonnut Suomen Urheiluopisto ja liikunta-, ravintola- sekä majoituspalveluja tuottava Vierumäki Sports.

Vierumäki järjestää huippu-urheiluun liittyvää valmennus-, harjoitus- ja leiritystoimintaa, nuorten ja aikuisten ohjattua harrastustoimintaa, liikunta-alan laaja-alaista koulutusta sekä liikunta ja hyvinvointipalveluja laadukkaassa ympäristössä Salpausselän harjujen lomassa.

Toiminta kehittynyt opiston ympärille
Vierumäen toiminta on kasvanut ja kehittynyt Suomen Urheiluopiston ympärille. Opistolla on takanaan yli 90-vuotinen, maineikas historia. Opiston perustaja Lauri ”Tahko” Pihkala toi urheiluopiston toimintamallin Suomeen USA:sta. Perustettavan liikuntakeskuksen toimintaympäristöksi etsittiin kaunista luontomaisemaa, ja se löytyi harjujen ja järvien muodostamasta kangasmaastosta Salpausselän harjulta.

Suomen Urheiluopiston kasvu ja menestyminen vuosikymmenien ajan on perustunut ennakoivaan tekemiseen. Vierumäki on ollut kehittämässä mm. liikunta-alan koulutusta, urheiluvalmennusta, urheilijoiden testausta ja seuravalmennuksen koulutusjärjestelmää Suomeen, ja se on ollut aina ensimmäisten joukossa toteuttamassa uutta tekemistä.

Vierumäki on ollut edelläkävijä myös kuntoilijoiden ja liikunnan harrastajien ohjauksessa ja harrasteliikunnan kurssien järjestäjänä. Esimerkkinä voidaan mainita mailapeleistä tennis ja golf, joista Vierumäellä on järjestetty kursseja tuhansille aloittelijoille ja harrastajille. On paljolti Vierumäen ansiota, että golfista muodostui lyhyessä ajassa suosittu, kaiken ikäisten harrastus Suomessa.

Suurin liikunta-alan kouluttaja
Suomen Urheiluopisto on edelleen maamme suurin liikunta-alan kouluttaja, jossa opiskelee yli 1 000 nuoriso- ja aikuisopiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen piirissä on noin 590 opiskelijaa ja ammattikorkeakoulussa 500 opiskelijaa. 300 opiskelijaa asuu ja elää Vierumäellä säännöllisesti koko opiskelunsa ajan.

Ammatillinen koulutus elää ja kehittyy yhteiskunnan muutosten mukana. Urheiluopiston rehtori Jukka Leivon mukaan koulutusyhteistyö yrityselämän kanssa kasvaa.
– Järjestämme liikunta-alan ammatillista koulutusta nyt myös esimerkiksi Intersport-ketjun henkilöstölle. Liikunnan harrastamisen perustietojen hallinta on arvokas lisä myyjille, kertoo rehtori Jukka Leivo.

Nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen koulutus ja seuratoiminnan kehittämiseen tähtäävä koulutus tehdään Suomen Urheiluopiston omin voimin.

Ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa, joka on resursseiltaan yksi Suomen suurimpia.

Vierumäen Campus on merkittävässä roolissa Haaga-Helian toiminnassa, koska se voi tarjota AMK- ja YAMK-koulutusten yhteydessä huipputason teoreettista opetusta ja käytännön harjoitustyötä tiivisti yhdessä paikassa. Vierumäellä on myös tärkeä rooli Haaga-Helian kansainvälisissä projekteissa, joissa suomalaista liikunta-alan osaamista viedään mm. Kiinan markkinoille.

Huippuolosuhteet huippu-urheilulle
Vierumäki on Suomen Olympiakomitean virallinen harjoitus- ja valmennuskeskus. Vierumäellä kehitetään urheilua ja valmennusta monipuolisesti yhteistyössä lajiliittojen kanssa.

– Huippu-urheilulle voimme tarjota koulutusta, valmennusta, harjoitteluolosuhteita, leiritystä ja testausta sekä mahdollisuuden järjestää tarvittaessa myös kilpailutoimintaa Vierumäellä, kertoo valmennuskeskuksen toiminnasta vastaava johtaja Jukka Tiikkaja.

Jääkiekolla on oma erityinen roolinsa, koska Vierumäellä on vuosikymmenten kokemus lajin kehittämisestä. Leiritys- ja valmennustoiminta käynnistyi jo 1930-luvulla. Tänä päivänä Vierumäellä toimii Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus (International Ice Hockey Centre of Excellence).

– Jääkiekossa Vierumäki edustaa lajin ehdotonta huippua. Se toimii kansainvälisesti merkittävänä koulutus- ja osaamiskeskuksena ja kiekkoiluun liittyvän koulutus- ja valmennusmateriaalin kehittäjänä ja ylläpitäjänä, kertoo Tiikkaja.

Muita merkittäviä lajeja Vierumäen toiminnassa ovat taitoluistelu, voimistelu, cheerleading, golf ja muut mailapelit. Vierumäellä on myös runsaasti hyvinvointipalveluihin liittyvää toimintaa, jota järjestetään liikunnan harrastajille, yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille.

Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson.

Keele Oy uusi enemmistöomistaja
Vierumäki-yhtiöiden omistuspohja muuttui merkittävästi vuoden 2018 lopulla, kun Energiayhtiö ST1:n omistaja Mika Anttonen osti 51 prosenttia Vierumäki-yhtiöiden osakekannasta omistamalleen Keele Oy:lle. Urheilun tukijana tunnettu Anttonen näki Vierumäen voimavarat, mahdollisuudet sekä haasteet ja hän halusi lähteä kehittämään Vierumäen toimintaa.

Vierumäellä oli jo valmiiksi vahvaa liikunta-, koulutus- ja valmennuksen osaamista. Uudistumisprojektia vetämään valittiin uusi toimitusjohtaja, Peter Gabrielsson, jolla on laajaa kokemusta matkailu- ja ravintola-alalta.

Gabrielssonin mukaan Vierumäen kokonaisuuden kehittäminen on jaettu taloudelliseen ja toiminnallisiin kehitysprojekteihin. Vierumäki yhtiöiden rakennetta on selkiytetty ja toiminnallisia kokonaisuuksia on arvioitu uudelleen.

Keväällä 2020 ravintola- ja majoitustoiminnasta vastannut Vierumäki Country Club hakeutui konkurssiin ja 170 ihmistä jouduttiin irtisanomaan. Vaikeiden taloudellisten vuosien ja mittavien tukipanostusten jälkeen koronaepidemia vei lopulta pohjan pois Country Clubin jatkolta. Raskas velkataakka ja täysin pysähtynyt liiketoiminta ei antanut taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa toimintaa.

Niinpä keväällä 2020 perustettiin uusi yhtiö, Vierumäki Sports, joka otti vetovastuun Vierumäen myynnistä, markkinoinnista sekä asiakaspalvelusta, Vierumäki Sports tuottaa myös ravintola- ja majoituspalvelut.

Uudella strategialla panostuksia
Vierumäen johtoryhmä on talven ja kevään 2020 aikana uudistanut strategiaansa, jolla suomalaisen liikuntaelämän kehittäjä nousee taas kokonaisvaltaisesti liikunta-alan edelläkävijäksi.
Keinoksi uudistumiseen ja toiminnan kasvuun on valittu teema: paluu juurille ja ydintekemiseen.

– Vierumäen ytimen muodostavat koulutus, huippu-urheilu ja liikunnan moninaiset palvelut Vierumäen upeaa luontoa hyödyntäen.  Jotta toiminta on taloudellisesti kannattavaa, niin palveluihin tulee tarjota laadukkaat ravintola-, majoitus ja oheispalvelut, kiteyttää Gabrielsson strategiaa.

– Huippu-urheilun painopistelajit ovat edelleen jääkiekko, taitoluistelu, cheerleading ja voimistelu, mutta lajikirjo on huomattavasti laajempi. Niistä todella isoja ja tärkeitä ovat golf, jalkapallo, salibandy ja tennis, täsmentää Gabrielsson.

20 miljoonan investointiohjelma

–Tavoitteena on ollut etsiä synergiaratkaisuja, tehostaa toimintaa ja parantaa palveluja keskittymällä tärkeimpään ydintekemiseen kaikilla osa-alueilla, kertoo Peter Gabrielsson.

Kesäkuussa hyväksytty 20 miljoonan investointiohjelma seuraavalle viidelle vuodelle on vastaus uusiin haasteisiin. Vierumäellä toimintoja keskitetään opistonkankaalle vanhan päärakennuksen urheilu- ja hyvinvointipalvelujen suorituspaikkojen läheisyyteen.

Vitivalkoisena hohtavat Ilkka ja Pihkala saavat viereensä uuden ravintolakompleksin ja Ilkasta tehdään nykyaikainen hotelli sviitteineen, johon liittyy myös koulutus- ja kongressitiloja sekä keskitetty Vierumäen vastaanotto. Kehitysohjelmaan kuuluu myös uima- ja jäähallin sekä urheiluhallin kuin myös liikuntapaikkojen kunnostaminen.

Vierumäki tarjoaa jo nyt vieraille loistavat mahdollisuudet nauttia puhtaasta luonnosta. Liikuntamatkailun trendejä seurataan tarkasti ja tarjontaa kehitetään tarvittaessa nopeallakin aikataululla.
–Tavoitteena on etsiä myös uusia panostuksen kohteita, joilla haetaan pitkän aikavälin kasvua. Vierumäen puhdas luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet liikunta- ja elämysmatkailulle voivat olla merkittävä panostusalue, sanoo toimitusjohtaja Peter Gabrielsson.

Categories: Yrittäjät