Heinola mukana biotalouden innovaatioketjussa

Heinola mukana bio- ja kiertotalouden innovaatioketjusssa

Suomi tarvitsee vuoteen 2030 mennessä

Enemmän ruokaa
1 %
Enemmän energiaa
1 %
Enemmän vettä
1 %

Uusiutumattomat raaka-aineet vähenevät ja niiden käyttö pilaa ympäristöä, niille on pakko löytää vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja kestävälle kehitykselle löytyy uusiutuvista raaka-aineista biotalouden avulla ja raaka-aineiden arvon säilyttämisestä kiertotalouden avulla.

Suomi on Euroopan unionin ohjaukselle Nähdään pian! kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli. Biotalous tulee lisäämään Suomen omavaraisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin Suomen vuoteen 2030-luvulla.

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Uusiutuvien luonnonvarojen uudistuminen tulee varmistaa samaan aikaan, kun niitä hyödynnetään. Suomen metsät, pellot ja vesistöt tuottavat runsaasti raaka-aineita ja mahdollistavat luontoa hyödyntävät palvelut, kuten myös luontomatkailun.

Biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä. Biotaloudessa käytetään puhtaita teknologioita, joiden avulla luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.

Heinolan kaupunki tukee vihreää teollisuutta, johon sillä on hyvät mahdollisuudet ja yli 200-vuotiset perinteet.