Biohankkeet Suomessa selvitys

Biohankkeet Suomessa selvitys

Metsä-Fibre Äänekoski (kuva: Metsä-Fibre)

Hankeaika: 2019

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.
Toteuttaja: FCG: Jaana Myllyluoma

Hankkeen kohde:
Selvitettiin ja listattiin Suomessa käynnissä olevat bio- ja kiertotalouden hankkeet sekä alueelliset ekosysteemihankkeet.

Hankkeen perustelu:
Biotehtaan toteuttaminen Heinolaan toisi uusia kestävän kehityksen mukaisia työpaikkoja. Biotehtaan kehittämistä varten selvitettiin suomalaisia bio- ja kiertotalouden hankkeita. Tämän perusteella sekä investoijilla että muilla sidosryhmillä on helpompaa arvioida hankkeen hyötyjä ja menestysmahdollisuuksia sekä rahoituselementtejä.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Kartoitettiin suomalaisten biojalostamoiden laitosinvestointeja ja -hankkeita, biojalostamoiden käyttämiä raaka-aineita ja lopputuotteita, kehittämisalustoja ja ekosysteemihankkeita, Päijät-Hämeen alueellisia kehityshankkeita sekä yritysten TKI- ja Start-up-ohjelmia. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kiihdyttämöt.
Tavoite oli edistää biotalousinvestointeja Heinolan alueelle. Tätä edistää hyvä yleiskäsitys meneillään olevista suomalaisista biojalostamo- sekä biohankkeista ja toimivista ekosysteemeistä, jotta alueelle ja mahdollisille investoijille tulisi käsitys mahdollista kilpailijoista, yhteistyökumppaneista, rahoitusmahdollisuuksista sekä markkinapotentiaalista.

Hankkeen tulos:
Suomessa tunnistettiin 39 erilaista biojalostamoa. Hankkeita on erityisesti liikennepolttoaineissa sekä biokaasussa.
Kehittämisalustoja ja ekosysteemihankkeita on 24
Alueellisia kehityshankkeita 16, minkä lisäksi Päijät-Hämeen ulkopuolisia kehittämishankkeita 10
Yritysten TKI- ja Start-Up-ohjelmia 3
Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kiihdyttämöitä 3