Biolannoitetehtaan raaka-aineselvitys

Biolannoitetehtaan raaka-aineselvitys

Hankeaika: 2018

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.
Hankkeen toteuttaja: Macon Oy: Ilkka Kovalainen, Mikko Ahokas
Hankkeen kohde:
Biolannoitetehtaan raaka-aineselvitys

Hankkeen perustelu:
Heinolan alueelle pyritään kehittämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Biojalostamon yksi tuote voisi olla biolannoitteet, joiden materiaaliksi biojäte olisi erinomainen ja siksi biojätteen saatavuutta selvitettiin.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Selvitettiin biojätteen saatavuutta Heinolan biojalostamon käyttöön.
Tavoitteena oli esittää biojalostamoinvestointia Heinolan alueelle sekä selvittää biojalostamoon ja lannoitetuotantoon soveltuvia raaka-aineita, niiden saatavuutta ja hinnoittelua. Tämä tukee investointipäätösten tekoa.

Hankkeen tulos:
Alueella merkittävin raaka-ainemäärä syntyy maatalouden sivuvirroista. Maatalouden sivuvirrat eivät mahdollista merkittävää käsittelymaksupotentiaalia, vaan lähtökohtaisesti enintään rahtikustannusta vastaava maksu on mahdollinen. Yksittäisissä tapauksissa jopa raaka-aineet ovat maksullisia.
Maatalouden sivuvirroilla on mahdollisuus tuottaa merkittäviä tilaryhmien kiertotalousratkaisuja sekä tukea erityisesti luomuviljelyn edistämistä. Taloudellinen järkevyys pohjautuu energiaan, satotasoa nostaviin peltotuotteisiin, kuivikeratkaisuihin sekä merkittäviin päästövähenemiin. Maatalousyrityksiä oli 65 (2017).
Potentiaalisimpana sivuvirtana nähdään alueella syntyvä pakkaamaton biojäte (n. 1300 tonnia.)