Biopolttoaineiden kauppapaikka

Biopolttoaineiden kauppapaikka

Hankeaika: 2016

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.

Toteuttaja: Pekka Silvonen

Hankkeen kohde: Biopolttoaineen kauppapaikan perustaminen

Hankkeen perustelu:
Tarkoituksena on tuoda ensi vaiheessa kiinteän biopolttoaineen ostajat ja myyjät yhteen ja parantaa biopolttoaineiden liikkuvuutta myyjältä ostajalle. Kauppapaikan luonnilla pyritään poistamaan nykyisiä kaupankäynnin esteitä ja edistämään tätä kautta biopolttoaineiden käyttöä.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Selvitettiin huutokauppapaikan toimintakonseptin käyttöä biopolttoaineiden kaupankäynnin välineenä.
Tukea biopolttoaineiden markkinoita tuomalla uudenlainen markkinatoimija tukemaan esimerkiksi yksittäisten erien myyntiä. Tämä elävöittäisi markkinoita ja mahdollistaisi uutta liiketoimintaa. Selvittää huutokauppaperiaatteella toimivan pörssin toimintamahdollisuuksia ja hyötyolettamuksia biopolttoaineiden kaupankäynnissä.  

Hankkeen tulos:
Pörssin olemassaolo tarjoaisi markkinoille laajentuneita toimintamahdollisuuksia:
– helppous osto- ja myyntitoimeksiantojen laajaan tiedoksi saattamiseen
– mahdollisuus kattavan markkinakuvan seurantaan
– mahdollisuus yhdenmukaisen kaupankäyntimenettelyn toteuttamiseen
– käytännöllinen tapa satunnaisten ostotarpeiden ja myyntimahdollisuuksien toteuttamiseen
– logistiikkaverkkoon kasvavat polttoaineterminaalit ovat potentiaalisia pörssipalvelun
– asiakkaita puskuroidessaan kysynnän ja tarjonnan välisiä volyymi- ja aikataulueroja
– todellisen markkinahinnan löytäminen kullekin pörssissä huudettavalle tuote-erälle
– käyttömahdollisuuksien laajentaminen kotimarkkinoilta kansainväliseen kauppaan