Hämeen metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Päijät-Hämeen metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Hankeaika: 2015

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.
Toteuttaja:
Luonnonvarakeskus Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Tuula Packalen, Olli Salminen, Hannu Hirvelä, Kari Härkönen.

Hankkeen kohde:
Heinolan alueen metsävarojen ja hakkuumahdollisuuksien kartoitus.

Hankkeen perustelu:
Selvitettiin edellytyksiä kestävälle metsätaloudelle Heinolan seudulla, kuinka paljon puumateriaalia olisi saatavissa kestävästi ja kuinka paljon sitä on käytetty keskimäärin tähän mennessä.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet::
Selvitettiin hakkuiden koot, eri puulajien vuotuinen kasvu ja poistuma sekä arvioitiin puuston riittävyys  hakkuita varten.
Tavoitteena oli selvittää,  paljonko puuta Heinolan alueella on teollisuuden käyttöön, onko hakkuumäärät kestävällä pohjalla tai onko niitä lisättävissä sekä paljonko ja minkä tyyppistä puuta alueen metsistä on tulossa.

Hankkeen tulos:
Metsäkeskuksen mukaan puuston tilavuuden lisäys 1960-luvulta 40 %, kasvun lisäys 50 %. Poistuma ollut 2000-luvulla lähes ja viime vuosina kasvun suuruinen

AMO-MAAKUNTA: Puuston tilavuus metsä-ja kitumaalla 113 milj. m3 (163 m3/ha) ja kasvu 5,3 milj. m3/v (7,6 m3/ha/v). Vuosien 2011-2013 toteutunut ainespuun hakkuukertymä (3,6 milj. m3/v) on n. 0,7 milj. m3/v pienempi kuin suurin kestävä ainespuuarvio (4,3 milj. m./v).  Jos jatketaan vuosien 2011-2013 hakkuukertymätasolla, niin puuston kokonaismäärä ja niin muodoin myös keskitilavuus lisääntyvät 10 % vuoteen 2041.