Heinolan alueen tuhkien käsittely aluerakeistamossa

Heinolan alueen tuhkien käsittely aluerakeistamossa

Hankeaika: 2019

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.

Toteuttaja: Macon Oy

Hankkeen kohde:
Selvitys toteutusmahdollisuuksista tuhkien aluerakeistamolle.

Hankkeen perustelu:
Selvitettiin mitä mahdollisuuksia olisi rakentaa Heinolan alueelle aluerakeistamo tuhkille. Tämä olisi osa ratkaisua esimerkiksi voimalaitosten tuhkaongelmaan. Hankkeessa selvitettiin biotuhkia, koska ne soveltuvat sellaisenaan lannoitteeksi.
Tuhkaamo toisi työtä alueelle sekä kestävän kehityksen mukaista lannoitetta Suomen metsiin.

Hankkeen kohde ja tavoite:
Hankkeessa selvitettiin Heinolan aluerakeistamo-konseptin etuja ja heikkouksia.
Aluerakeistamon toimintaperiaate on kerätä Heinolan lähialueen biotuhkia rakeistettavaksi
keskitetysti yhteen paikkaan. Hankkeen tavoitteena on selvittää rakeistetun tuhkan saatavuus, sen keräämisen kannattavuus sekä markkinamahdollisuudet.

Hankkeen tulos:
Edut: Puu- tai turvepohjainen lentotuhka soveltuu hyvin metsän lannoitteeksi, ja sen markkinapotentiaali Suomen mittakaavassa on selkeä. Rakeistuksen etuja suoraan käyttöön verrattuna ovat pölyämättömyys, pitempi levitysaika ja etenkin mahdollisuus formuloida lannoitetta lisäaineiden kautta. Aluerakeistamon toimintamalli voisi olla asiakkaille houkutteleva ja helppo keino hankkiutua lentotuhkasta eroon kestävällä tavalla.

Heikkoudet: Heinolan alueen lähimarkkinat rakeistetulle biotuhkalle ovat heikot: alueella sijaitsee vain vähän tuhkalannoitukseen soveltuvia suometsäalueita. Biotuhkaa voidaan kuitenkin hyödyntää muussa biojalostuksessa esimerkiksi lannoitetehtaalla.
Selvityksen aikana tunnistettiin taho, joka oli halukas ostamaan tuhkalannoitteen Heinolan rakeistamolta.