Heinolan biojalostamohankkeen oljentoimittajien kartoitus

Heinolan biojalostamohankkeen oljentoimittajien kartoitus

Hanke-aika: 2018

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki

Hankkeen toteuttaja: Macon Oy

Hankkeen kohde:
Oljen saatavuuden ja logistiikkakustannusten selvitys.

Hankkeen perustelu:
Hankkeen toteuttamisen perusteena oli Heinola tavoite palvella ison mittakaavan biojalostamoinvestointia varmistamalla kestävän raaka-aineen saatavuus.
Olkimateriaaliselvitys liittyy isompaan selvitykseen kaikista potentiaalisista raaka-aineista biojalostamolle.

Hankkeen toteutus:
Hankkeessa selvitettiin haastatteluilla Heinolan lähialueiden maanviljelijöiden halukkuutta myydä viljelystä sivutuotteena syntyvää olkea ja tutkittiin oljen logistiikkakustannuksia tuotannosta jatkojalostukseen.
Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa, kuinka paljon olkea olisi saatavilla Heinolan biojalostamon käyttöön sekä arvioida oljen kuljetuksen kannattavuutta.

Hankkeen tulokset:
Alle 50 km ja 50-100 km säteeltä hankinta on kannattavaa (80 €/tonni). Olkea olisi siis kannattavasti saatavilla 100 km säteellä 50% olettamuksella noin 259 000 tonnia vuodessa, potentiaali noin 518 000 tonnia vuodessa, kun pysytään kustannustasossa alle 80 €/tonni hinnassa.
Oljen kyntäminen maahan ei toimi hyvänä hiilinieluna (75-80% haihtuu ilmakehään, joten olki kannattaa hyödyntää jatkojalostuksessa.