Heinolan biojalostamon raaka-ainepotentiaaliselvitys

Heinolan biojalostamon raaka-ainepotentiaaliselvitys

Hankeaika: 2017

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki
Hankkeen toteuttaja: Macon Oy, Jori Jokela, Mikko Ahokas

Hankkeen kohde:
Perusselvitys bioraaka-aineen saatavuudesta Heinolan biojalostamon käyttöön.
Hankkeen tavoitteena on saada arvio Heinolan mahdollisuuksista biojalostamon sijoituspaikkana raaka-ainehuollon näkökulmasta.

Hankkeen toteutus:
Hankkeella selvitettiin perusedellytyksiä biojalostamon perustamiselle Heinolan alueella. Biojalostamo voisi olla merkittävä työllistäjä alueella ja parantaa alueen elinvoimaa.
Biojalostamon tuottama polttoaine vähentäisi liikenteen päästöjä maakunnan alueella ja myös valtakunnallisesti.
Hankkeessa selvitettiin tuotantoon soveltuvien korsi- ja puubiomassojen määriä, raaka-ainelajien tuotantokustannuksia ja tuotantopotentiaalia.

Hankkeen tulokset:
Hankkeesta saatujen tuloste perusteella biojalostamon raaka‐ainetuotannon järjestämiseen on selvityksen mukaan noin 805 802 tonnin vuotuinen potentiaali. Heinolan ympäriltä 150 km säteellä on löydettävissä noin 768 920 tonnia raaka-ainetta biojalostamon käyttöön vuosittain.