Heinolan lähialueen biotuhkaselvitys

Heinolan lähialueen biotuhkaselvitys

Hankkeen nimi: Heinolan lähialueen tuhkantuottajien kysely

Hankeaika: 2016

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki

Hankkeen toteuttaja: Macon Oy

Hankkeen kohde:
Selvitettiin Heinolan alueen tuhkan tuottajille lähetetyn kyselyn avulla Heinolan lähialueen tuhkapotentiaalia ja tuhkan laatua.

Hankkeen tavoite:
Tavoitteena oli saada läpileikkaus biotuhkan saatavuudesta Heinolan alueella sekä sen hyödyntämisestä. Tieto toimii pohjana suunnitelmalle perustaa alueelle tuhkan aluerakeistamo, joka toisi alueelle työpaikkoja sekä mahdollistaisi tuhkan hyötykäytön esimerkiksi metsien lannoituksessa nykyistä paremmin.

Hankkeen tulokset:
Heinolan lähialueen tuhkapotentiaali on kyselyyn vastanneiden osalta noin 53 000 tonnia, josta biopohjaista tuhkaa noin 41 000 tonnia vuodessa.
Biopohjainen tuhka soveltuu pääsääntöisesti hyötykäyttöön lannoitteina ja täyteaineena.
Joitain raskasmetallien raja-arvojen ylityksiä on havaittavissa saaduissa analyysituloksissa.