Liha-luujauhoselvitys

Liha-luujauhoselvitys

Hankeaika: 2019

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.
Toteuttaja: Macon Oy, Ilkka Kovalainen

Hankkeen kohde:
Lihaluujauhon saatavuusselvitys

Hankkeen perustelu:
Heinolan alueelle pyritään kehittämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Biojalostamin yksi tuote voisi olla biolannoitteet, joiden materiaaliksi lihaluujauho olisi erinomainen. Sen saatavuus ja hinta ovat olennaisia jalostamolle, siksi saatavuus selvitettiin.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Selvitettiin lihaluujauhon saatavuutta biolannoitteeksi Heinolan biojalostamon käyttöön.
Tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon lihaluujauhoa on taloudellisti kannattavalla tavalla saatavissa lannoitetuotantoon Heinolaan.

Hankkeen tulokset:
Lannoitetuotantoon soveltuvien teurassivuvirtojen määrä on Suomessa noin 240 000 tonnia vuodessa. Potentiaalista raaka-ainetta noin 75% alueella, joille on organisoitavissa reittikuljetus.

Noin 100 000 tonnia kokonaismäärästä menee eläinrehuksi pääosin turkisteollisuuteen, ja sen kanssa ei lannoituskäyttö ole kilpailukykyinen. Lopusta 140 000 tonnista menee Honkajoelle hyvin karkeasti puolet ja toinen puoli yhteiskäsittelylaitoksiin.

Huomioiden logistiset, lainsäädännölliset, kilpailulliset ja reseptiikkaan liittyvät kysymykset teknistaloudellinen potentiaali on n. 70 000 tonnia.
Taloudellisesti kannattavaa raaka-ainetta saatavissa Heinolaan vuositasolla vähintään 10 000-12 000 tonnia.