Orgaaniset kierrätyslannoitteet ja markkinat

Orgaaniset kierrätyslannoitteet ja markkinat

Hankeaika: 2019

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.

Toteuttaja: Macon Oy, Mikko Ahokas, Sanna Taskila

Hankkeen kohde:
Selvitettiin benchmark-lannoitteiden kautta sopivimmat mahdolliset tuotteet uudelle biojalostuslaitokselle.

Hankkeen perustelut:
Biojalostuslaitoksen toteuttaminen Heinolaan toisi uusia kestävän kehityksen mukaisia työpaikkoja. Asiaa edistettiin vertailemalla olemassa olevia tuotteita ja löytämällä niistä paras vaihtoehto Heinolan biojalostuslaitokselle.

Hankkeen toteutus ja  tavoite:
Kartoittaa ja vertailla erilaisia kierrätyslannotteita sekä arvioida, mikä niistä olisi paras tuote Heinolan biojalostuslaitokselle.

Hankkeen tulokset: Selvityksessä esitellään seitsemän eri benchmark-case biopohjaista kierrätyslannoitetta. Näistä liha-luujauhopohjainen rakeinen kierrätyslannoite todettiin parhaaksi tuotemalliksi uudelle lannoitetehtaalle.

Case 1 Lihaluujauho
Case 2 Metsäteollisuuden lietteet
Case 3 Perunan soluneste
Case 4 Kuivattu mädätysjäännös
Case 5 BioKasvu Oy/Soilfood Oy (patentoitu kierrätyslannoite)
Case 6 Biokaasulietteen rakeistus
Case 7 Lantapelletit.

Metsäteollisuuden lietteen käyttö kierrätyslannoitteissa on osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti haasteelliseksi eikä kannattavaa mallia ole toistaiseksi kehitetty.
Liha-luujauhopohjaiset kierrätyslannoitteet on todettu useissa tutkimuksissa hyvin soveltuviksi erilaisille kasvilajeille.
Nestemäisten tuotteiden käyttöä rajoittaa sopivan levityskaluston puute, ja siksi säkkitavarana myytävä lannoite on yksinkertaisempaa käyttää.
Liha-luujauhopohjainen rakeinen Ecolan Agra ORGANIC 8-4-2 on sekä tutkimustiedon että käyttökokemusten perusteella hyvin soveltuva peltokäyttöön.