Selvitys oljen korjuuketjusta ja sen kustannuksista

Selvitys oljen korjuuketjusta ja sen kustannuksista

Hankeaika: 2021

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.
Toteuttaja: Envitecpolis Oy

Hankkeen kohde: Oljen toimituksen logistiikkaselvitys

Hankkeen perustelu:
Heinola haluaa palvella ison mittakaavan biojalostamoinvestointia varmistamalla kestävän raaka-aineen saatavuuden.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Selvitettiin oljen korjuuketjun kustannusten muodostumista, kustannustehokkaimpia koneketjuja ja kuljetusvaihtoehtoja.
Tavoitteena on edistää biojalostamon kehittämistä Heinolan alueelle. Tätä varten on kerätty tiedot saatavasta oljesta sekä oljenkorjuuketjun kustannuksista, kun olki on korjattu ja toimitettu Heinolan biolaitoksen portille.

Hankkeen tulos:
Yli 70% oljen korjuuketjun kustannuksista muodostuu peltotyöskentelystä.
Kustannustehokkaimmat koneketjut ovat isäntälinjan koneketju sekä urakoijan toteuttama pyöröpaali- tai kanttipaaliketju.
100 000 tonnin laadukkaan oljen korjaamiseen lyhyessä ajassa tarvitaan merkittävä määrä  kalustoa. Tehokkaallakin kanttipaalainketjulla toteutettu ratkaisu vaatii noin 100 koneketjua, jotta kaikki olki saadaan korjattua.
Logistisesti traktorikalusto on varteenotettava vaihtoehto noin 30 km etäisyydelle saakka laitosalueelta. Kun etäisyys kasvaa, muuttuu kuorma-autokuljetus edullisemmaksi.
Kustannustehokkain kuljetusvaihtoehto on toimittaa kaikki olki suoraan laitosalueelle. Tällöin säästytään ylimääräisiltä kuorman purkamisilta ja lastaamisilta.