Vihreän kasvun biokylä

Vihreän kasvun biokylä

Oljen toimitusverkon perustamisen reunaehdot

Hankeaika: 2019-2021

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki

Hankkeen toteuttaja: LAB-ammattikorkeakoulu Lahti, LUT-yliopisto Lappeenranta
Projektipäällikkö Kaisa Tuominen, LAB, Eliisa Punttila, LAB, Sanna-Mari Wallin, LAB, Ville Uusitalo, LUT, Heli Kasurinen, LUT

Hankkeen kohde: Oljen saatavuusselvitys biojalostuksen tarpeisiin.

Hankkeen perustelut:  Heinola haluaa palvella ison mittakaavan biojalostamoinvestointia varmistamalla kestävän raaka-aineen saatavuuden.

Hankkeen tavoiteet: Miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi. Isossa kuvassa hankeen tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää biotalouden edellytyksiä

Mitä tutkittiin: Selvitettiin kuinka paljon Heinolassa sijaitsevan biojalostuksen tarpeisiin on mahdollista saada koottua korsibiomassaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävästi. Selvitys on ainutlaatuinen Suomessa ja perustuu yli 1000 viljelijän haastatteluihin oljen myynnistä Päijät-Hämeessä ja lähikunnissa.

Hankkeen tulokset: Heinolaan on mahdollista saada 150 km säteeltä 100 000 tonnia korsibiomassaa kestävästi niin, että sekä viljelijät että biomassan jalostaja hyötyvät taloudellisesti. Tuloksena on muodostunut yli 400 viljelijän verkosto, jotka ovat halukkaita myymään olkea. Ensimmäistä kertaa Suomessa on biojalostamolle käytettävissä tilan tarkkuudella paljonko olkea on saatavilla, mihin hintaan ja millaisella logistiikkajärjestelyllä.