Tärkeää tietoa kaikille Heinolan yrittäjille

Yrittäjä, sinun on hyödyllistä tietää

Yrittäjille on tiedossa useita erilaisia tukimuotoja: 

 • Pankkien myöntämät lyhennysvapaat ja maksuaikajoustot
 • Yksinyrittäjän toimintatuki
 • Määräaikainen työttömyysturva
 • YEL-vakuutusten maksujen siirto
 • Muutoksenhaku ennakkoveroihin
 • Maksujärjestely verojen maksamiseen
 • Lisäaikaa veroilmoituksiin
 • Asumistuki tai toimeentulotuki
 • Sairauspäiväraha
 • Tartuntapäiväraha
 • Joustoa starttirahan käyttöön
 • Finnveralta takauksia ja lyhennysvapaita

PANKKIEN MYÖNTÄMÄT LYHENNYSVAPAAT JA MAKSUAIKAJOUSTOT

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

YKSINYRITTÄJÄN TOIMINTATUKI

Yksinyrittäjänä voit hakea Heinolan kaupungilta tukea koronavirustilanteessa. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava, Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä. Kertaluontoinen 2 000 euron tuki koskee kaikkia yritysmuotoja ja myös freelancereita.

Heinolan kaupungin yrittäjien koronapuhelin neuvoo tarvittaessa hakemuksen täytössä.
Puh. 044 797 7002 (ma–pe klo 9–15).
Koronapuhelimesta voi myös pyytää paperisen hakulomakkeen lähetettäväksi postitse kotiin.

HUOM!
Yrittäjä voi hakea rinnakkain sekä yksinyrittäjän toimintatukea että työttömyysturvaa, eikä toisen saaminen vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

MÄÄRÄAIKAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Määräaikaisen tuen suuruus on 724 eur/kk ja sitä voidaan maksaa 30.6.2020 asti siitä hetkestä, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ilman omavastuuaikaa. Jos yritystoiminnasta on tuloja, ne sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Enintään 300 euron kuukausittaiset tulot eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti vähennä työttömyysetuutta lainkaan. Tämän jälkeen työttömyysetuus vähenee siten, että jokainen tienattu euro pienentää etuutta 50 sentillä.

Hakuprosessi etenee näin: Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, joka maksaa tuen yrittäjälle.

Lisätietoja Kelan sivuilta!


YEL-VAKUUTUSTEN MAKSUJEN SIIRTO

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020–30.6.2020 erääntyviä laskuja, joille voidaan sopia 3 kk pidemmästä maksuajasta. Ota yhteyttä omaan eläkevakuutusyhtiöösi.

MUUTOKSENHAKU ENNAKKOVEROIHIN

Voit hakea ennakkoveroon muutosta Verohallinnon Omavero.fi-palvelussa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvioitua pienemmäksi.

MAKSUJÄRJESTELY VEROJEN MAKSAMISEEN

Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, voit hakea veroille maksujärjestelyä Omavero.fi-palvelussa uusin, helpotetuin ehdoin: verojen viivästyskoron aleneminen ja ensimmäisen erän siirto 3 kk:n päähän.

Ennakkoveroja voidaan koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisesti alentaa oman ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta. Oma-aloitteisten verojen (mm. arvonlisävero) ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

LISÄAIKAA VEROILMOITUKSIIN

Verohallinto myöntää yhteisöille kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen koronatilanteen takia. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta luonnollisesti myöskään määrätä myöhästymismaksua. Voit myös tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöveroilmoitukselle lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa.

Lisäaikaa voit hakea Omavero.fi-palvelusta löytyvällä lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi). Huomaa, että hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Lisätiedot veroihin liittyen vero.fi:stä!


ASUMISTUKI TAI TOIMEENTULOTUKI

Pienituloisella yrittäjällä voi olla oikeus Kelan yleiseen asumistukeen tai toimeentulotukeen, jonka täydentävä osa haetaan kaupungin sosiaalitoimesta. Jos taloustilanne huono, kannattaa tehdä heti hakemus Kelan sivuilla. Se on ainoa keino saada varmuus siitä, onko hakijalla ja perheellä oikeus edellä yleiseen asumistukeen tai toimeentulotukeen.

Lisätiedot Kelan sivuilta.


SAIRAUSPÄIVÄRAHA

Yrittäjällä on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, joka korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajalta kahden vuoden tarkastelujakson aikana. Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Sairauspäivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. 

YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuuaika on sairastumispäivä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, kuten palkansaajilla. 

Lisätiedot Kelan sivuilta!


TARTUNTAPÄIVÄRAHA

Tuki sairastumisen tai karanteenin joutumisen vuoksi Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun yrittäjä on määrätty olemaan poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Jos yrittäjä puolestaan sairastuu itse tautiin, on hänellä oikeus Kelan maksamaan sairauspäivärahaan.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla (riippumatta siitä, millä statuksella työtä tekee), jonka lapsi on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty pidettäväksi kotona ja jonka huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään, on oikeus edellisessä kysymyksessä mainittuun Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan edellä mainittua karanteenia/eristämistä. Mikäli lapsen koulu tai päiväkoti suljetaan, ei samaa oikeutta ole. Myöskään tilanteessa, jossa lapsi sairastuu ja yrittäjä jää kotiin hoitamaan lastaan, ei yrittäjällä ole oikeutta etuuksiin, vaikka tulonmenetystä aiheutuisi.

Lisätiedot Kelan sivuilta!


JOUSTOA STARTTIRAHAN KÄYTTÖÖN

Starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan 17.4. lähtien maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään. Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo koronavirusepidemian aikana turvataan siten työttömyysturvan sijasta starttirahalla. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3.–30.6.2020 väliseltä ajalta. Starttirahan enimmäiskeston pidennys on myös valmisteilla.

Lisätiedot TEM:n sivuilta!


FINNVERALTA TAKAUKSIA JA LYHENNYSVAPAITA

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi puolesta. Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika.

Lisätiedot Finnveran sivuilta!


AUTTAVIA PUHELIMIA

Talousapua saa maksutta Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelusta.
Puh. +358 295 024 880.
Palvelu on avoinna ma–pe klo 9–16.

Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu auttaa Suomen Yrittäjien jäseniä.
Puh. 09 229 222 (ma–pe klo 8–18).

%d bloggaajaa tykkää tästä: