Tukea yritystoimintaan koronaepidemiasta kärsiville yrityksille

Published by kari@k-systems.fi on

Yrityksille suunnattua tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen jakaa kolme tahoa: yritysten kotikunta, Business Finland ja ELY-keskukset. Näitä tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöskään myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa.

Business Finland
Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla yli viiden henkilön pk-yritykset (pl. maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat) voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja sekä tuotannon ja työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 800 miljoonaa euroa.

ELY-keskukset
ELY-keskukset saivat tuen jakamista varten 400 miljoonan euron elinkeinorahoituksen. Rahoitus on kehittämisavustuksen muodossa jaettavaa rahoitusta, ja avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Tuen saamisen keskeinen kriteeri on se, että yrityksellä on ollut liiketoimintaa, joka on häiriintynyt koronatilanteesta. Yrityksen taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tiedot puuttuvat Patentti- ja rekisterihallituksesta, se ei ole este, jos löytyy muuta todistetta, että liikevaihtoa on ollut ennen koronavirusta. Tällaisessa tilanteessa asiakasta pyydetään toimittamaan tilintarkastajan lausunto, joka osoittaa asian.

Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin eli tuen saanti edellyttää, että yritysten tulee pyrkiä uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.

 

Lue lisää tuen hakemisesta ja ehdoista:

 

 

 

 

Categories: Yleinen