Business Finland ja TEM panostavat kiertotalouden kehityshankkeisiin

Published by kari@k-systems.fi on

Business Finland ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousinvestointeihin ja kehityshankkeisiin. Business Finlandin avustukset soveltuvat mittaviin yhden tai useamman yrityksen usean miljoonan kokoisiin investointiohjelmiin. TEM:n avustuksiin on varattu miljoona euroa ja niiden tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita.

TEM:n avustuksen haku käynnistyi maaliskuun alussa ja sitä voi hakea torstaihin 15.4.2021 saakka. Business Finlandin rahoitushaku käynnistyi 15.2. ja se kestää 16.4. 2021 saakka.

TEM:n myöntämällä avustuksella pyritään tukemaan hankkeita, jotka kohdistuvat kotimaassa tehtävien kiertotalouden investointien vauhdittamiseen, joihin  Business Finlandin rahoitusmallit eivät ole sopivia. Avustuksen käyttö rajataan joko investointeihin tai investointiin tähtääviin kehittämishankkeisiin.

Investointihankkeita voivat olla kiertotaloutta edistävät teknologiset tai muut uusia toimintatapoja tai palveluita tukevat investoinnit. Kehittämishankkeita voivat olla myös merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointeihin liittyvien toimijoiden yhteistyötä tai prosessien ja materiaalivirtojen yhdistämistä toteuttavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen.

Hanke tulee toteuttaa 30.6.2023 mennessä. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden. Kyseessä on niin sanottu de minimis -tuki, jota säätelee Euroopan komission asetus.

Luen lisää TEM:n avustuksesta

Lisätietoja antavat
Ylitarkastaja Ulla Palander, TEM,
029 504 9235
ulla.palander (at) tem.fi

Erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM
029 504 8242
sari.tasa (at) tem.fi

Business Finlandin investointiavustus

Business Finland avasi helmikuussa uuden palvelun, jolla rahoitetaan vihreän kasvun ja kiertotalouden investointeja.  Rahoitus on tarkoitettu sellaisiin innovatiivisiin investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli Euroopan unionin normien.

Investointi voi myös lisätä jätteen kierrätystä ratkaisulla, joka ylittää alan viimeisen teknisen kehityksen tason. Rahoitus on avustusta ja sen taso määritellään tapauskohtaisesti.

Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Saadakseen rahoitusta yrityksellä on oltava halua muuttaa investoinnillaan perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi

Lue lisää Business Finlandin avustuksesta

Lisätietoja antaa
Yksikön päällikkö Minna Suutari, Business Finland
050 557 7830
minna.suutari (at) businessfinland.fi

 

 

Categories: Yleinen