Digitaalisuuden hyödyt käyttöön LAB:n kehitysprojekteilla

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut auttaa heinolalaisia yrityksiä ottamaan digitalisoinnin tarjoamia hyötyjä käyttöön LAB-ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavilla kehitysprojekteilla.
Kehitysprojektit on jaettu kahteen kategoriaan esiselvityksiin ja pitkän tähtäimen digiloikkaprojekteihin. Esiselvityksessä avataan yrityksen nykytilanne ja digitaalisonnin tuomat ongelmat ja haasteet.
Tavoitteena on selvittää IT ratkaisujen toiminnallisuus nykytilanteessa. Liiketoiminnasta ja IT-ratkaisuista saadusta tilasta ja tulevaisuuden näkymistä saadun tiedon perusteella tehdään toimintaehdotus ja tiekartta tulevaisuutta varten.
Selvitysvaihe sisältää käynnin ja kokoukset asiakkaan ja heidän IT toimittajien luona, ongelmien kartoituksen ja ratkaisujen hakemisen, kartoituksen sekä toimenpide-ehdotukset.

3-5 päivää kestävän selvityksen perusteella tehdään konkreettinen tiekartta ja suunnitelma yrityksen toiminnan ja IT:n tehostamiseksi.
Selvitysprojektihankkeet soveltuvat hyvin pk-yrityksille ja suuremmille yrityksille.

Opastettu digiloikka

Pitkäntähtäimen digiloikkaan tähtäävä kehitysprojekti voidaan käynnistää aiemmin tehdyn esiselvityksen perusteella. Toteutus voi olla yrityksen toiminnasta riippuen toiminnan transformaatio hyödyntämään verkkokauppaa, toiminnanohjaus- tai asiakkuudenhallintajärjestelmän haltuunotto tai jokin muu suurempi uuden järjestelmän toteutus.

Kehityshankkeen rinnalla voidaan tehdä lisäksi esim. asiakasta hyödyttävää opinnäytetyötä ja työn ohjausta, jolla voidaan varmistaa IT järjestelmien skaalautuvuus yrityksen nopeaa kasvua tai liiketoimintaa varten. Hankkeessa annetaan tarvittavat toimenpide suositukset ja tuotetaan tausta-aineistoa, ratkaisuvaihtoehtoja havaittuihin ongelmiin.
Digiloikkaprojektin toteutuksen kesto vaihtelee toteutettavien osaprojektien ja mahdollisten opinnäytetöiden mukaan ja ne soveltuvat niin ikään pk-yrityksille ja suuremmille yrityksille.

LAB:n asiantuntijat mukana

Digitalisaation hyödyntämiseen keskittyvät hankkeet toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulussa hyväksi havaittujen tutkimusmenetelmien ja asiantuntijoiden avulla. Vastaavia kehitysprojekteja on jo toteutettu mm. Ladecin kanssa Lahden seudulla.

Yritykselle maksuttomaan kehityshankkeen alkuselvitykseen voi päästä mukaan ottamalla yhteyttä elinkeinopäällikkö Timo Kaattariin, joka käy yrityksen edustajien kanssa läpi digihankkeen lähtökohdat ja toteuttamisen ehdot.

Kysy lisää:

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

 

 

Categories: Yleinen