Elinkeinopäällikkö Netta Malin: Tavoitteena yhden puhelun taktiikka

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolassa lokakuun alussa elinkeinopäällikkönä aloittanut Netta Malin (YAMK tradenomi) pyrkii palvelemaan Heinolan kaupungin yrittäjiä yhden luukun periaatteella.
– Tiedän kokemuksesta, miten kiireisiä yrittäjien työpäivät ovat. Minä olen nyt täällä yrittäjien palveluksessa ja haluan palvella asiakkaita konkreettisesti niin, että heidän ei tarvitsisi etsiä apua ja neuvoja erikseen kaupungin eri palveluista. Tavoitteena on siis yhteydenotto elinvoimapalveluihin, joista me ohjaamme apua yrittäjälle, lupaa Netta Malin.

Netalla on yrittäjätaustan lisäksi rahoitus- ja hankealan osaamista. Hänellä on myös taskussaan kaksi ammattikorkeakoulututkintoa Lappeenrannasta ja Lahdesta, sekä YAMK-tutkinto LAB-ammattikorkeakoulusta. Osaamista tarvitaankin heti, sillä elinvoimassa on tarkoitus uudistaa hankesalkkua vastaamaan paikallisten yritysten tarpeita.

Ennen Heinolan kaupungin palvelukseen tuloa hän oli mukana miehensä kotitilalleen perustamassa yrityksessä, Latvo Oy:ssä, Vierumäen Korkeen kylällä. Aktiivisena naisena Netta oli myös käynnistämässä Vierumäen kyläyhdistyksen kehityshanketta Vierumäen kylän nostamiseksi Suomen kartalle hyvänä paikkana asua ja yrittää. Kyläyhdistyksen hanke on nyt hyvässä vauhdissa paikallisella Leader-rahoituksella ja Netta Malin on valmis uusiin haasteisiin.

Elinkeinopäällikkö Netta Malin (vas.) ja elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari tekevät tiivistä yhteistyötä Heinolan Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Hallikkaan kanssa.

Netta Malin muodostaa elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkarin kanssa pragmaattisen työparin, joka haluaa olla lähellä yritysten arkea. Elinvoimalla on tarjota yhteistyökumppaniensa avulla yrittäjille asiantuntija-apua kehityshankkeiden suunnittelussa ja mm. työvoiman hankinnassa ja koulutushankkeissa, sekä tietysti kuntien peruspalveluihin kuuluvissa lupa- ja hallintoasioissa.

– On hienoa, jos pääsen jatkuvaan keskusteluyhteyteen yritysten kanssa ja voimme ennakoida yritysten palvelutarpeita. Esimerkiksi kaavoitusasiat ja lupamenettelyt kestävät yleensä yrittäjän kannalta katsottuna pitkään. Jos tiedämme kehitystarpeista etukäteen, voimme ennakoida ja viedä viestiä tarpeista eri sektoreille, jolloin saamme tarvittavia päätöksiä sujuvammin, ehdottaa Netta Malin.

Uusi elinkeinopäällikkö on ensimmäisinä työviikkoina perehtynyt Heinolan kaupungin organisaatioihin ja vastuuhenkilöihin Liisa Koski-Lukkarin opastuksella. Netta Malin uskoo, että hän pääsee täyttämään kalenteriaan ennen talven tuloa yritysasiakkaiden asioilla ja tapaamisilla.

Yhtenä isona tehtävänä Netta Malinilla on auttaa elinvoimapalvelujen asiarekisterien päivityksessä.
– Heinolassa on yli tuhat yritystä ja kaupungin tiedot niistä ovat vielä puutteellisia. Me pyrimme kirjaamaan kaikki asiakastapaamisemme keskitettyyn asiakashallintajärjestelmään.
– Silloin tiedämme missä vaiheessa asioiden käsittely on, eikä oikean vastauksen saaminen edellytä aina juuri oikean henkilön tavoittamista. Tämä vaatii töitä meiltä ja hieman kärsivällisyyttä myös yrityksiltä, mutta se palkitsee tulevaisuudessa molemmat, lupaa elinkeinopäällikkö Netta Malin.

 

Categories: Yleinen