Elinvoima hakee yrityksiä kumppaneiksi kehitysyhteistyöhön

Published by kari@k-systems.fi on

– Heinolan markkinoinnissa käytettävä slogan, Pieni kaupunki – iso elämä, asettaa kaupungille ison haasteen. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja konkreettisia, näkyviä toimia, joihin yritykset ja ihmiset voivat tarttua, kertoo elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.

Tämä tehtävä osuu Heinolassa elinvoimatoimialan tontille mm. yrityspalvelujen, uusien työpaikkojen luomisen, matkailumarkkinoinnin ja uusien asukkaiden tavoittamisen osalta.

Yhteistyötä ja vuoropuhelua

– Elinvoimapalvelut ei pysty hoitamaan tätä urakkaa yksin. Se tarvitsee osaavia kumppaneita, yhteistyöhaluisia yrityksiä sekä kontakteja ja vuoropuhelua niin valtakunnallisella kuin myös alueellisella tasolla.

Heinolan kokoisella kaupungilla tai täällä toimivilla yrityksillä ei ole riittävästi resursseja panostaa yksin uuteen tekemiseen nykyisten toimintojen rinnalla, sanoo Mäkilä.

– Business Heinolan nyt aloittama uutiskirjepalvelu on yksi tärkeä työkalu yrityksille kohdennetussa viestinnässä. Toivomme, että yrittäjät ottavat tämän palvelun omakseen, ja että saamme käynnistettyä aktiivisen vuoropuhelun mahdollisimman monen tahon kanssa, ehdottaa elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.

Ilmaisen uutiskirjepalvelun voi tilata tästä linkistä.

Heinolan kokoista toimintaa

– Millainen kaupunki vetää puoleensa investointeja, uusia yrityksiä ja asukkaita, ja miten tällaista ympäristöä voidaan toteuttaa?

– Millaisin keinoin tavoitetaan juuri niitä toimijoita, joiden tarpeisiin Heinola sopisi hyvin?

– Tämän kokonaisuuden toteuttamiseen tarvitaan monipuolista tiedon hankintaa, osallistamista, tarjontaa, mahdollistamista ja tukea eri asiakassegmenteille, samoin kuin tämän kokonaisuuden myymistä potentiaalisille asiakkaille, jatkaa Mäkilä.

Win-win tilanne

Osaamista Heinola vahvistaa parhaillaan tiiviillä yhteistyöllä paikallisten yritysten ja asiantuntijoiden avulla. Heinolan kumppaneina on mm. LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja konsulttiyhtiö FCG.

Jotta syntyviä kehitystyön tuloksia saadaan vietyä käytäntöön, on työhön hyvä saada mukaan paikallisten kärkiyritysten lisäksi laaja-alaisesti myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka voivat hyödyntää tarjottuja mahdollisuuksia. Yhteistyö tarjoaa win-win tilanteen, joka luo uutta, ja vahvistaa jo olemassa olevaa yritystoimintaa.

Mäkilän mukaan erityisesti palvelu- ja matkailualan yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa Heinolassa unohtamatta puunjalostus- ja metallialaa sekä kiertotalouden toimijoita.

Heinolan kaupungin vanhojen rakennusten myynti huutokaupat.com-palvelussa on myös yksi konkreettinen esimerkki yhteistyötarjouksesta yrityksille.

– Heinolalla on valmius olla mukana kehitystyössä rakennusten ostajien kanssa niin kaavoitusasioissa kuin uuden liiketoiminnan suunnittelussa, lupaa elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.

Categories: Yleinen