Elinvoimapalvelut uudistuvat – lisää tehoja investoreiden kiinteistökehityshankkeisiin ja tonttimyyntiin

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut uudistaa organisaatiotaan kiinteistökehityshankkeiden ja tonttimyynnin vauhdittamiseksi. Kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä siirtyi kesäkuun alusta Heinolan kaupungin hankejohtajaksi. Hän vastaa kaupungin merkittävien kiinteistökehityshankkeiden vetämisestä yhteistyössä Heinolaan investoivien yritysten kanssa ja toimii aktiivisesti myös tonttimyynnissä.

Kesäkuun alusta elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkarin tehtävät vaihtuivat elinvoimajohtajan tehtäviin ja Koski-Lukkari otti vastuulleen elinvoimapalveluiden kokonaisuuden johtamisen. Siihen kuuluvat elinkeinopalveluiden lisäksi työllisyyspalvelut, kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- ja mittauspalvelut sekä kulttuuripalvelut. Elinkeinopäällikön tehtävään on tavoitteena löytää työpari elinvoimajohtajalle alkusyksystä.

Samaan aikaan Heinolassa uudistettiin myös kaupungin teknisen toimialan organisaatiota, jonka johtaja Harri Kuivalainen siirtyi johtamaan kaupunkisuunnittelua kaupunkiarkkitehdin tehtävässä. Teknisen toimialan johtajaksi nimettiin ympäristöpäällikkö Keijo Houhala, joka jatkaa myös lupa- ja valvontatoimialan johtajana.

Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari.

Uudistus vastaa kehitystarpeisiin

Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari perustelee organisaatiomuutosta ja panostuksen lisäystä elinvoimapalveluihin Heinolan kaupungin uudistumisella ja yritysten sekä yksityisten henkilöiden palvelutarpeilla. Kevään aikana yksityisten henkilöiden kiinnostus tonttien ostoon on kasvanut ja yritykset investoivat mm. toimitilojen rakentamiseen ja kaupungilta ostettujen kiinteistöjen kehittämiseen. Tämä edellyttää kaavamuutoksia, kaavoitusten käynnistämisiä, yhteistä suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä investoivien yritysten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Isoja asiakkuuksia hankejohtajalla

Hankejohtaja Heikki Mäkilä vetää mm. seminaarin ja keskustassa sijaitsevan entisen kylpylän alueen kuin myös Vierumäen yrityspuiston kehitystyötä. Hankkeet ovat monimuotoisia ja mittakaavaltaan suuria ja niihin liittyy kaavoitusta, lupamenettelyjä ja erilaisia kehityshankkeita.

– Tavoitteena on toimia linkkinä yritysten ja kaupungin organisaation välissä siten, että asiakkaiden on mahdollisimman sujuvaa asioida kaupungin viranomaisten kanssa. Yksi Heinolan vahvuuksista on, että voimme tarvittaessa toimia nopeasti yli toimialarajojen ja edistää esimerkiksi kaavoitusta räätälöidysti yritysten tarpeiden mukaan.

– Heinolalaisilla yrityksillä ja myös kaupungilla on paljon pääomaa kiinni kiinteistöissä ja tonteissa. Kaupunkiin tulevat uudet yritykset voivat panostaa suuria summia uuteen tekemiseen. Yhteisessä kehitystyössä on tärkeää, että asioiden valmistelua viedään ripeästi eteenpäin asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen ja saamme kehityspanokset tuottamaan, kiteyttää Heikki Mäkilä uutta tehtävää.

Työsarkaa on Mäkilän mukaan mm. projektien hankeselvityksissä ja valtiovallan tarjoamien rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa, selvittää Heikki Mäkilä.

– Hyvä esimerkki nopeasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta on Prisman uuden tontin kaavoituksen käynnistäminen Tähtiniemessä. Hämeenmaan tavoitteena on päästä rakentamaan vuonna 2023. Tämä edellyttää kaavamuutoksia sekä tontille että alueen liikennejärjestelyille moottoritien eteläisen liittymän läheisyydessä. Työ on kaupungilla jo alkanut ja pyrimme saamaan rakentamisen käyntiin Hämeenmaan toivomassa aikataulussa, kertoo hankejohtaja Heikki Mäkilä.

Hankejohtaja Heikki Mäkilä.

Yritykset ja asukkaat kaupungin asiakkaina

– Heinolassa on monimuotoista yritystoimintaa – suurteollisuudesta pieniin palveluyrityksiin. Mm. puuteollisuuden ja kiertotalouden yritysten lisäksi myös luonto- ja vesistömatkailulla on Heinolassa merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Liiketoiminnan kasvu voi edellyttää yritysten monialaista yhteistyötä. Kaupungin tehtävänä on auttaa tämän yhteistyön syntymistä tarjoamalla verkostoitumisen ja yhteistyön tilaisuuksia. Näin rakennetaan ns. ekosysteemiä, joka parhaimmillaan tukee kaikkien siinä toimivien tahojen toimintaa, korostaa Koski-Lukkari.

Elinvoimapalveluiden yksi urakka on kaupungissa vapaana olevien toimi- ja liiketilojen saaminen paremmin hallintaan. Vapaat tilat ovat valtaosalta yksityisten yritysten omistuksessa, eikä niistä löydy keskitetysti tietoja tai tietoja ei ole saatavilla.

– Olemme käynnistämässä yhteistyötä paikallisten kiinteistöasiantuntijoiden kanssa ja tavoitteena on, että saamme kootusti ajantasaista tietoa vapaista toimitiloista ja niiden hyödyntämis-mahdollisuuksista yritysten tarpeisiin, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaa entistä paremmin, pohtii Koski-Lukkari.

Koski-Lukkari toteaa, että yksi kaupungin haastavimpia tehtäviä on auttaa yrityksiä osaavan työvoiman saamisessa. Yhtenä ratkaisuna työvoiman saamiseen on käynnistyvä yhteistyö koulutuskeskus Salpauksen ja yritysten kanssa. Lisäksi asumisen ratkaisuilla on suuri vaikutus työvoiman liikkuvuuteen.

– Yritykset tarvitsevat työvoimaa ja kaupunki tarvitsee lisää asukkaita, minkä vuoksi tarvitaan asuntotuotannon linjauksia, päätöksiä ja toimenpiteitä, miten asuntotarjontaa kehitetään. Yhtenä keinona asukkaiden houkutteluun on asuntomessujen saaminen Heinolaan. Tämä on syksyn aikana ajankohtainen, arvioitava asia. Lisäksi kaupungin markkinointia uudistetaan, jotta se edistää uusien yritysten ja asukkaiden saamista kaupunkiin, tiivistää Koski-Lukkari.

Elinvoimajohtaja Koski-Lukkari hakee uudeksi elinkeinopäälliköksi käytännönläheistä työparia.
– Heinolassa on yli tuhat pk-yritystä. Haluamme rakentaa yhteistyötä kaikkien heinolalaisten yritysten kanssa. Jalkatyötä on paljon tehtävänä ja erilaisia kaupungin kehittämistyöpajoja ja muita tilaisuuksia järjestetään yrityksiä varten jatkossa yhä suunnitelmallisemmin. Asiakastyöhön osallistuvat kaupungin eri toimialojen asiantuntijoiden lisäksi myös LAB-korkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden henkilöt.

Monenlaisia osaajia tarvitaan, jotta voimme tuottaa monipuolisia elinvoimapalveluja sekä yrityksille että yksityisille henkilöille. Palveluiden ja kaupungin uudistamiseen tarvitsemme paikallisia toimijoita mukaan. Tekemistä riittää ja yhteistyötä tarvitaan, summaa Koski-Lukkari.

 

 

 

Categories: Yleinen