Yritysten kehittämisavustusta väliaikaisilla säännöillä 30.6.2021 asti

Published by kari@k-systems.fi on

Valtioneuvosto on jatkanut ELY-keskusten myöntämään kehittämisavustukseen aiemmin syksyllä tehtyjen muutosten voimassaoloa. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskusten ympäri vuoden myöntämä avustus. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta aina merkittävän osan itse.

Nyt annetulla asetuksella ei muuteta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa säädettyjä avustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä, ne ovat voimassa ennallaan.


Linkki ELY-keskuksen tiedotteeseen

Ota yhteyttä!

Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
Puhelin 050 5768 600
timo.kaattari@heinola.fi

Categories: Yleinen