ELY-keskuksen avustus haettavissa väljennetyin ehdoin vuoden loppuun saakka

Published by kari@k-systems.fi on

Valtioneuvoston päätöksellä ELY-keskusten kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksille vuoden loppuun asti poikkeuksellisesti​​​​ väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Tukea voivat hakea ja saada myös pienet yritykset, jotka ovat olleet vaikeuksissa jo ennen vuotta 2020.

Muutos kehittämisavustuksien myöntämisperusteisiin on väliaikainen ja se on voimassa 31.12.2020 saakka. Avustusten tarkoituksena on parantaa yritysten mahdollisuuksia selvitä koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista.

Opastusta rahoituksen hakuun heinolalaisille yrityksille
Heinolan kaupungin elinvoimapalvelut tarjoaa Heinolan yrityksille neuvontaa ja tukea rahoituksen hakemiseen. Käytännön opastajina ovat FCG:n asiantuntijat.
Neuvontamalli on testattu ja hyväksi havaittu kevään koronatukien hakemisessa, jolloin hakuoperaatioissa ja hankkeiden jäsentelyssä autettiin useita heinolalaisia yrityksiä.

Yritykset voivat hakea kehittämisavustusta Hämeen ELY-keskuksesta.
Huom. kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki, eli yrityksen kehittämisavustuksen yleiset myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet.


Mihin rahoitusta voi käyttää?
ELY-keskuksen kehittämisavustusta voi käyttää pk-yritysten kehittämiseen ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.
Kehittämisavustuksen avulla voi myös kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti ja kansainvälistyminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä.

Kenelle avustus sopii?
Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Avustuksen suuruus?
Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka- ja messuosallistumiskuluja sekä muita vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviin investointeihin myönnetty tuki taas on Hämeen ELY-keskuksen alueella keskimäärin 10–20 %. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Lisätiedot: ELY-keskus


Kustannustuelle jatkoa ensi vuonna

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa myös määräaikaisen kustannustuen myöntämistä ensi vuodelle. Asia on lainlaatijoiden valmistelussa, päätöksiä odotetaan joulukuussa.

Lue lisää kustannustuesta.


Ota yhteyttä!

Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
Puhelin 050 5768 600
timo.kaattari@heinola.fi

 

 

Categories: Yleinen

%d bloggaajaa tykkää tästä: