Ely-keskusten ja Business Finlandin koronatuet ajetaan hallitusti alas – haut auki ma 8.6. klo 16.15 asti

Published by kari@k-systems.fi on

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät vielä yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus on linjannut, että näiden ns. koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun uusi, yleistä kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Tuet ovat kuitenkin vielä haettavissa ensi maanantaihin klo 16:15 asti. Hakumenettely on kohtalaisen yksinkertainen eikä kustannustuen kriteereistäkään ole vielä täyttä varmuutta. Nyt on viimeinen hetki valmistella hakemus, jos koronasta on selkeää haittaa liiketoiminnalle ja yritys täyttää hakuehdot ja on valmis kehittämään toimintaansa. Otathan pikaisesti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

LAKI TUESTA JA HYVITYKSESTÄ RAVINTOLOILLE
TULOSSA VOIMAAN 5. KESÄKUUTA

Tasavallan Presidentti vahvisti 29.5.2020 lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Valtioneuvosto antaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla asetuksen voimaantulosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 5.6.2020.

Hallituksen eduskunnalle esittämässä mallissa on kaksi osaa, joista toisella hyvitetään rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa ja toisella tuetaan yrityksiä työllistämisessä.

  1. Hyvitys: Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.
  2. Uudelleentyöllistämisen tuki: Tuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Haku avautuu mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Lakia muutettiin eduskuntakäsittelyssä niin, että uudelleentyöllistämisen tukea voi saada myös vuokratyöntekijöiden työllistämiseen. Lisäksi hyvityksen määrän laskentamallia muutettiin niin, että myynnin muutosta arvioitaessa huomioidaan paremmin kausivaihtelut.

Tarkemmat ohjeet tulossa

Yrityksille on tulossa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten tulee menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi. Ohjeet julkaistaan viimeistään lain voimaantulopäivänä tuen ja hyvityksen myöntämisestä ja maksamisesta vastaavan KEHA-keskuksen verkkosivuilla (KEHA on elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus).

TEMin sivuille kerätään kysymyksiä ja vastauksia aiheesta, mm. tuen määrästä ja hakukelpoisuudesta: 

YRITYSTEN KUSTANNUSTUEN HAKU
KÄYNNISTYMÄSSÄ KESÄKUUN AIKANA

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä. Tuen suuruus täsmentyy myöhemmin, ja sitä voi näillä näkymin saada kahdelta kuukaudelta.

Missä mennään nyt?

 Laki yritysten kustannustuesta on valmisteltavana työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Laki hyväksyttäneen eduskunnassa aikaisintaan kesäkuun aikana.

Miten ja milloin tukea haetaan?Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Tukea haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella, jonka pitäisi olla käytettävissä Valtiokonttorin sivuilla 20 arkipäivää sen jälkeen, kun laki on hyväksytty eduskunnassa.

Kuka voi saada tukea?

Hallitus on linjannut neuvotteluissaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Lain valmistelu on kuitenkin vielä kesken ministeriöissä (VM ja TEM), eikä hallituksen esitystä ole vielä annettu eduskunnalle. Kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, Valtiokonttori tiedottaa kanavissaan, kuka voi saada tukea. Nyt jo tiedetään, että saatu kustannustuki vaikuttaa yrityksen vuoden 2020 voitonjakokelpoisiin varoihin. Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Kustannustuki ei koske valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin oman pääoman ehtoisen koronarahoituksen piirissä olevia yrityksiä eikä pankki- ja vakuutustoimialan yrityksiä.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti, ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia

Milloin asiasta tulee lisää tietoa?

Kun laki on hyväksytty ja yksityiskohdat tarkentuneet, Valtiokonttori tulee tiedottamaan hakumenettelystä. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme haun avautumisesta heinolalaisille yrityksille.

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
Puhelin 050 5768 600

Categories: Yleinen