FCG:n rautaista rutiinia avuksi kehitystyöhön

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupungin elinvoimapalvelujen ja FCG:n yhteistyösopimuksen kautta heinolalaisilla yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää FCG:n monialaista asiantuntemusta yritysten kehitysasioissa. FCG:n asiantuntijoilta saa apua muun muassa haasteellisten yritystukien selvitykseen ja erilaisten hankeanomusten tekemiseen niin kansallisissa kuin myös kansainvälisissä kehityshankkeissa.

Apua koordinoi FCG:n taholta johtava asiantuntija Jaana Myllyluoma, jolla on pitkä kokemus hankkeiden ja rahoitushakemusten valmistelusta. Jaana on tavattavissa tilanteen mukaan joko elinvoimapalvelujen Savotta-toimistolla tai etänä Teamsin välityksellä.

– FCG:llä on tarvittaessa mahdollisuus toimia nopeasti ja leveillä hartioilla, koska meillä on paljon eri alueiden asiantuntijoita, joita voimme ottaa mukaan kehitystyöhön.

– Kehitystehtävä voi olla vaikka yksittäinen selvitystyö tai jonkin projektin osakokonaisuuden valmistelu yhdessä asiakkaan kanssa. Hyvällä valmistelulla voi säästyä monilta ongelmilta ja säästää ennen kaikkea arvokasta aikaa, kiteyttää Jaana Myllyluoma yhteistyön etuja.

Lähtökohtana kannattava liiketoiminta

Heinolan elinvoimapalvelut tukee paikallisia yrityksiä tukirahoituksen hyödyntämisessä ja hakemisessa. Lisätietoa FCG:n palveluista saa elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkarilta, jonka kanssa kartoitetaan lähtötilanne ja sovitaan sen pohjalta etenemisestä. Esiselvityksessä käydään yrityksen kanssa läpi kehitysideaa, ja mikäli tutkailtu idea vaikuttaa edistämisen arvoiselta, on rahoitusmahdollisuuksien tarkempaan kartoitukseen ja hakemusten laadintaan sen jälkeen tarjolla käytännön apua.

Lisäkäsiä kehitystyöhön

FCG:n yhteistyösopimuksen kautta yrityksille on tarjolla asiantuntemusta hyvin monenlaisiin eri tilanteisiin.

 • Sijaintipaikkaselvitykset
 • Maankäyttö ja kaavoitus
 • Visualisointi ja havainnollistaminen, 3D-mallinnus
 • Infra- ja aluesuunnittelu, vesihuolto
 • Kiinteistöt ja rakentamisen suunnittelu
 • Energiaratkaisut
 • Ympäristöselvitykset ja lupamenettelyt
 • Hiilijalanjäljen laskenta
 • Kiertotalouden asiantuntijapalvelut
 • Liiketoimintakonseptit ja -suunnitelmat
 • Markkinaselvitykset, ml. Venäjä
 • Matkailukohteiden ja -liiketoiminnan kehittäminen
 • Vesistömatkailun rakenteet ja lupamenettelyt
 • Urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu
 • Vaikutusten arvioinnit

Yllä olevassa kuvassa on esitelty Heinolaa jo hyvin tunteva FCG:n ydintiimi. Jaanan kautta löytyy myös muita asiantuntijoita ja täydentävää osaamista – muutakin kuin edellälistattua – yritysten konkreettisiin tarpeisiin.

Jaana Myllyluoma
Tukirahoitus, konseptointi, matkailu, Venäjä, yhteistyön koordinointi

Petri Tuormala
Maankäyttö, aluekehitys, sijaintipaikkaselvitykset

Risto Ala-Aho
Ideasuunnitelmat, havainnollistaminen, kaavoitus

Kari Sainio
Kiinteistökehitys, investointilaskelmat

Jutta Laine-Ylijoki
Kiertotalous ja energia, tutkimusrahoitus

Elina Merta
Ympäristöselvitykset ja hiilijalanjälki

Markku Nissi
Liiketoimintasuunnittelu, kannattavuuslaskelmat, vaikutusten arviointi, matkailu

Markku Vähäkäkelä
Vesistömatkailun rakenteet

Lue lisätietoa FCG:stä, klikkaa tästä.

 

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

Categories: Yleinen