Hallitus helpottaa koronakriisin vaikutuksia yrityksille

Published by kari@k-systems.fi on

Hallitus on tehnyt päätöksen ensi vaiheen toimenpiteistä, joilla turvataan ihmisten toimeentulo ja yritysten maksuvalmius koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Hallitus pyysi työmarkkinajärjestöiltä esityksiä viikon sisällä – järjestöt saivat työnsä valmiiksi kahdessa päivässä viikolla 12.

– Hallitus toteuttaa työmarkkinajärjestöjen esitykset pääosin. Lisäksi turvataan yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta. Tukitoimet ovat määräaikaisia, ja niiden kesto on kolme kuukautta. Työlainsäädännön muutokset koskevat kaikkia yrityksiä ja järjestöjä, kertoo työministeri Tuula Haatainen.

Joustoa lomauttamiseen ja yt-menettelyihin
Hallituksen tukitoimiin kuuluvat joustot lomauttamiseen ja yt-menettelyyn. Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään.

Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään.
Työlainsäädännön joustotoimet valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Helpotuksia yritysten maksurasituksiin
Hallitus toteuttaa yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäisen alennuksen, joka on 2,6 prosenttiyksikköä. Se toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020, ja se on voimassa 31.12.2020 saakka.
Lisäksi TyEL-maksua lykätään kolmella kuukaudella työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla. Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja.

Yrittäjien ja freelancereiden toimeentulo turvataan
Osana tukipakettia mahdollistetaan työttömyyskorvaukset myös niille freelancereille ja yrittäjille, jotka harjoittavat yritystoimintaa täysipäiväisesti. Malli on joustava ja toimii yrittäjän oman ilmoituksen perusteella yritysmuodosta riippumatta.

Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen. Muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lähde: Valtioneuvoston tiedotepalvelu

Lisätietoja:
Valtioneuvosto tietopalvelu

Categories: Yleinen