Hallitus patistelee juuri nyt etätöihin koronan torjumiseksi

Published by kari@k-systems.fi on

Valtioneuvosto suosittelee, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa. Päijät-Häme kuuluu vahvasti koronaepidemian leviämisalueisiin, sillä Päijät-Hämeen koronaviruksen ilmaantuvuusluku lähestyy 2. joulukuuta jo neljää sataa 100 000 asukasta kohden.

Etätyösuositus voimassa toistaiseksi

Suosituksen mukaan julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Valtioneuvosto suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta yhdistämisestä tapahtuu työpaikoilla. Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
Työnantajia kehotetaan seuraamaan alueellisten terveysviranomaisten tiedotusta, sillä alueiden tilanteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia.

Etätyösuositus on tarpeen juuri nyt

Etätyösuosituksen perusteena on, että koronaepidemiatilanne on lokakuun puolenvälin jälkeen heikentynyt merkittävästi koko maassa ja varsinkin viimeisen kuukauden ajan tartuntamäärät ovat kasvaneet huolimatta korkeasta rokotuskattavuudesta. Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattoman työikäisen väestön keskuudessa.

Samanaikaisesti erikoissairaanhoidon kuormitusaste on kasvanut merkittävästi. Erikoissairaanhoidossa tilanne on vaatinut kiireettömän leikkaushoidon lykkäämistä ja ajoittain myös tehopotilaiden siirtoja sairaaloiden välillä kuormituksen tasaamiseksi. Leviämisalueiden yliopisto- ja keskussairaaloissa on selkeä tarve ennakoida kriittistä hoitoa vaativien kansalaisten hoidon turvaaminen.

Etätyösuosituksen perusteita tarkastellaan viimeistään 15.2.2022, tilanteen niin edellyttäessä jo aiemmin.

 

Categories: Yleinen