Harkinnanvaraista erityistukea Heinola-lisästä puolelle hakijoista

Published by kari@k-systems.fi on

17 yritystä saa Heinolassa kaupungin tarjoamaa erityistukea koronapandemian vaikeuksista selviämiseen. Harkinnanvaraista tukea haki kaikkiaan 34 yritystä. Tuet jaettiin pisteytysten perusteella viranhaltijapäätöksellä. Harkinnanvaraisen tuen kokonaisbudjetti oli 25 000 euroa ja yksittäisen tuen maksimimäärä oli 2 000 euroa.

Hakemukset käsiteltiin kokonaisuutena ja tukea pyrittiin jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti, mahdollisimman monelle yritykselle. Päätöksenteon perusteena oli mm. tuloslaskelmat ja toiminnan vaikuttavuus. Mikäli yritys haki erityistukea ja palkkatukea, niin tukea pyritään tarjoamaan pääsääntöisesti palkkatukena.

Harkinnanvarainen tuki tulee maksuun marraskuun alussa, kun tukipäätöksen valitusaika päättyy.

Palkkatukeen kohdistuvaa Heinola-lisää on mahdollisuus hakea vielä lokakuun viimeiseen päivään saakka.

Perjantaihin mennessä palkkatukea oli hakenut 17 yritystä. Päätökset palkkatuesta tehdään marraskuun puoliväliin mennessä. Myös palkkatuen kokonaisbudjetti on 25 000 euroa.

Harkinnanvaraista Heinola-lisää halutaan kohdistaa erityisesti niille yrityksille, jotka ovat jääneet muiden koronatukimuotojen ulkopuolelle. Harkinnanvaraisen tuen lisäksi Heinolan kaupunki on kuluvan vuoden aikana antanut vuokrahelpotuksia kaupungin kiinteistöissä toimiville yrityksille.

Categories: Yleinen