Heinola hakee työllisyyden kuntakokeiluun

Published by kari@k-systems.fi on

Heinola hakee keväällä 2020 käynnistyvään työllisyyden kuntakokeiluun omalla hakemuksellaan. Asiasta päätti Heinolan kaupunginhallitus kokouksessaan 11.11.2019. Myös Sysmälle ja Hartolalle tarjotaan mahdollisuus osallistua hakemukseen halutessaan.

Kuntakokeilussa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilut jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Heinola oli alun perin mukana Lahden valmistelemassa kuntakokeiluhakemuksessa, mutta se kaatui toimintaympäristön eroihin: muut kunnat ovat sosiaalipalveluiden osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä, kun taas Heinolassa kuntouttava työtoiminta on sosiaali- ja terveystoimen vastuulla.

Tavoitteena lähipalvelujen säilyminen Heinolassa

Heinolassa on valmisteltu keskitettyä toimintamallia, jossa kaupungin, TE-palveluiden ja Jyränkölän toimintoja sijoittuisi samoihin fyysisiin tiloihin. Tällöin eri toimijoiden asiakkaita palveltaisiin yhden luukun periaatteella. Mallia on valmisteltu yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa. Uuden yhteistyön odotetaan kehittävän työllisyyden hoitoa ja myös säilyttävän TE-toimiston lähipalvelut Heinolassa, jota ollaan lakkauttamassa.

Kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärän on oltava yhteensä vähintään 30 000, mutta määrästä voidaan poiketa perustellusta syystä. Heinolassa perusteluina ovat mm. seutukaupunkiympäristö, valmisteltu laajapohjainen yhteistyömalli ja yritysten työvoimatarpeet.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa kokeiluihin valittavat kunnat ja lopullisen päätöksen kokeiluun valittavista kunnista tekee eduskunta.

Lisätietoja hankkeesta elinvoimajohtaja Heikki Mäkilältä.

Ota yhteyttä

 

Categories: Yleinen